Als er iets is misgegaan: dialoogtafels

Wanneer er iets is misgegaan, is een reflex die we veel zien om anderen te beschuldigen, het eigen straatje schoon te vegen, of het er in het geheel niet over hebben. We zien dat vooral gebeuren in organisaties waar het elkaar openlijk aanspreken op gedrag en resultaten, het openlijk bespreken van fouten (of bijna-fouten, ‘rakelingen’) niet gebruikelijk is. Kennelijk is het risico op (gezichts)verlies te groot en dat wat te winnen valt, te weinig bekend. Een van de conclusies in integriteitsonderzoeken is vrijwel altijd dat de betrokkene(n) eerder de openheid hadden moeten opzoeken, hun dilemma bespreekbaar hadden moeten maken.

"als startpunt
ónt-schuldigen"

In plaats van denken en praten in termen van oordelen en beschuldigen, nemen wij als startpunt ónt-schuldigen en beginnen met kijken wat we (nog) niet weten. Nadrukkelijk níet vanuit een houding van laissez-faire, maar om in openheid en scherpte te kijken naar wat er is gebeurd, welke keuzes (al dan niet bewust) zijn gemaakt, om van daaruit te komen tot lessen en de mogelijkheid tot rekenschap: zich rekenschap geven van (bijvoorbeeld de impact van het eigen gedrag, bestaande en nieuw ontstane beelden en verwachtingen) en rekenschap afleggen (bijvoorbeeld zich verantwoorden voor de gemaakte keuzes).

Magazine 15 - Artikel 01

Do the right thing

Magazine 15 - Artikel 02

Niet zo makkelijk

Magazine 15 - Artikel 03

Interview Ruud Meij

Magazine 15 - Artikel 04

Wegkijken

Magazine 15 - Artikel 05

Leestips over moraliteit en ethiek

Magazine 15 - Artikel 06

Brene Brown

Magazine 15 - Artikel 08

Jonathan Haidt

Magazine 15 - Artikel 09

Onze benadering

Magazine 15 - Artikel 10

Licht uit. Spot aan. SHAME ON ME!

Magazine 15 - Artikel 11

Sluier van schaamte

Magazine 15 - Artikel 12

Luisteren tussen de regels door

Magazine 15 - Artikel 13

Reflectie op rekenschap

Magazine 15 - Artikel 14

Co-resolve – Inclusieve besluitvorming