Energiebalans binnen het RIVM


Annemieke de Vries is hoofd van het centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM. Binnen het RIVM is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Binnen haar centrum besteedt Annemiek er, samen met haar management team, veel aandacht aan.

Wat was de aanleiding om aandacht te besteden aan werkstress?

“Binnen ons Medewerkerstevredenheidonderzoek scoort werkdruk standaard erg rood. Toen we dat verder onderzochten bleek inderdaad dat veel medewerkers een flinke werkbelasting hebben, maar ook dat velen dat niet persé als vervelend ervaren. De mate waarin onze mensen last hebben van de belasting verschilt van persoon tot persoon. We zien echter dat werkdruk een thema is dat al lang speelt en ook dat de aard van ons werk sterk is veranderd. De onderwerpen waar we mee bezig zijn (bijvoorbeeld borstimplantaten of recent de rubbergranulaat korrels op kunstgrasvelden) hebben maatschappelijk en politiek veel impact. Dat maakt dat werkzaamheden onvoorspelbaarder zijn en dus moeilijker te plannen.

Wij vroegen ons als MT af hoe we hier nu op moesten sturen. Veel van de (onvoorspelbare) werkzaamheden die extra belasting geven, zoals congresbezoek en projectacquisitie, zijn juist de krenten in de pap voor veel mensen én belangrijk voor de organisatie. Tegelijkertijd zijn die werkzaamheden voor ons als leidinggevenden vaak niet goed zichtbaar. Ons werk is vaak hollen of stilstaan, waarbij het stilstaan steeds minder wordt. De werkstress zit met name in het feit dat bij het werken aan meerdere projecten soms ineens alles tegelijk komt en af moet, en mensen (vaak vanuit bevlogenheid) moeite hebben om keuzes te maken. En dat in combinatie met het feit dat er al veel van hen gevraagd wordt.”

Wat hebben jullie gedaan om de werkstress bij je medewerkers te verminderen?

“De eerste stap was de meer ‘blauwe’ kant: we hebben gezorgd dat niemand te veel werk gepland kreeg. Hier en daar was er te weinig capaciteit, dat hebben we opgelost. Daarnaast houden we in januari een planningsgesprek waarin we met iedereen zijn/haar projecten bespreken, maar ook de extra activiteiten die de medewerker voorziet en graag op wil pakken. Gedurende het jaar checken we regelmatig of deze afspraken nog passen en stellen die waar nodig bij.

Daarnaast verzorgt Ardis een traject waarin de medewerkers leren signalen en oorzaken van stress te herkennen, hoe ze hier zelf invloed op kunnen hebben en over in gesprek kunnen gaan met hun leidinggevende. Als MT volgden we zelf ook een training over wat onze impact is op werkdruk en -stress bij medewerkers en wat we kunnen doen om dit te verminderen.”

Welk effect merk je van deze aanpak?

“We hebben besloten om de workshop vrijwillig aan te bieden. De eerste groep zat snel vol en de tweede en derde zijn inmiddels ook al geweest. We willen dat onze collega’s zelf het initiatief hierin nemen en dat het normaal wordt om werkdruk te bespreken, niet alleen wanneer het je te veel dreigt te worden. We koppelen de training dan ook bewust aan een gesprek met de leidinggevende. Ik merk dat het aanbieden van de training op zich al bewustwording geeft bij de collega’s en dat werkstress steeds meer onderwerp wordt van gesprek. In dat gesprek merken we dat het vaak niet direct zit in de hoeveelheid werk, maar in het feit dat mensen geen grip meer hebben op zaken die hun werk wel beïnvloeden, zoals ICT of collega’s of opdrachtgevers die hun afspraken niet goed nakomen. Deze dynamiek in de werkomgeving gaat niet direct veranderen, dus het is heel goed dat we nu het gesprek voeren over hoe we hiermee om gaan.”

Je hebt zelf ook de training gevolgd, wat was voor jou zelf een belangrijk inzicht?

“Het dynamische en afwisselende is voor mij juist iets wat mijn werk zo leuk maakt. Tegelijkertijd zie ik ook het risico hiervan en ben ik me bewust van mijn voorbeeldfunctie. Ik maak daarom nu bewuster keuzes wanneer ik buiten de standaard werkuren wel of niet achter de computer kruip. En ik stel zelf vaker naar boven toe grenzen om zo te zorgen dat de werkdruk van mijn mensen binnen de perken blijft.”

Jessica Hettinga
Jessica Hettinga
Adviseur en Partner
Jessica Hettinga
Jessica Hettinga
Adviseur en Partner
02 juli 2020

Leiderschapskompas

Speciaal gemaakt voor deze bijzondere Coronatijd: het leiderschapskompas.

Het leiderschapskompas is een hulpmiddel om te reflecteren. Het kompas reikt reflectievragen aan vanuit de verschillende rollen die je hebt als leidinggevende en biedt tips en handvatten om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan.

29 april 2020

Crisismanagement in Corona tijd

Wacht niet af en toon leiderschap in deze woelige tijd. Lees hier de blog met tips van Geert van Maanen, Oud- Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, thans verbonden aan Ardis Organisatie Ontwikkeling.

22 april 2020

Uit het oog, uit verbinding?

De coronacrisis heeft ons aangezet tot een ongekende spurt in het thuiswerken. Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat thuiswerken een negatief effect heeft op de werkmotivatie en daarmee vaak op productiviteit. De vraag is: hoe kun je als leidinggevende je mensen helpen vanuit huis hun werk met plezier te blijven doen, nu dit de komende maanden nog duurt? Leidinggeven op afstand, hoe doe je dat?

 
30 maart 2020

Management in tijden van Corona

Hoe geef je leiding in tijden van Corona? In deze blog van Rike Hendrikse lees je zeven tips om jouw team door deze tijd heen te loodsen.

20 december 2019

Integratieve Besluitvorming

Methode om met teams tot een gedragen besluitvorming te komen en te zorgen dat alle perspectieven en geluiden gehoord worden.

Bekijk de VLOG van Vincent Hendriks over integratieve besluitvorming.

12 november 2019

Besluitvorming in (zelforganiserende) teams

Hoe neem je besluiten als (zelforganiserend) team? En hoe zorg je ervoor dat de besluiten gedragen zijn én worden uitgevoerd?  Dat is een vraag die veel teams bezighoudt. Ons antwoord: door samen besluiten nemen op een inclusieve manier.

14 december 2018

Werken met hoe het is, niet met hoe het zou moeten zijn…

Werken in een organisatie kan inspirerend zijn. Vooral wanneer je samen bouwt aan mooie resultaten, je jezelf kunt ontwikkelen en je collega’s boven zichzelf ziet uitstijgen. Werken in een organisatie is soms ook lastig. Vooral wanneer het niet gaat zoals jij wilt of zoals het volgens jou zou moeten gaan.

13 december 2017

Ontwikkelen naar gelukkige organisaties

Onze collega Vincent Hendriks maakte een infographic over werkgeluk.

27 november 2017

Een beetje burn-out hoort erbij?

‘De burn-out hoort er een klein beetje bij’ verscheen onlangs in de media. Een citaat van Hoogleraar Arbeidspsychologie W. Schaufeli van de Universiteit Utrecht. Een werkplek zó inrichten dat die niet leidt tot een burn-out kan volgens de wetenschapper in theorie tot op zekere hoogte wel, maar in de praktijk eigenlijk niet. Hij pleit daarom voor iets meer relativering ten opzichte van het onderwerp. De werkgever heeft het niet compleet in de hand.

05 oktober 2017

Interview Luuk Klomp werkdruk onder de loop bij het ministerie van Economische Zaken

Luuk Klomp is plaatsvervangend directeur van de directie Innovatie en Kennis binnen het ministerie van Economische Zaken. Binnen de directie is het thema werkdruk weer extra onder de loep genomen, naar aanleiding van het laatste Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

09 mei 2017

Onze aanpak

Iedere medewerker heeft een eigen energiebalans en het verschilt per persoon hoe die het beste in balans te houden is. Tegelijkertijd heeft de aard van het primaire proces, de inrichting en de cultuur van een organisatie veel invloed op de elementen die in die weegschaal liggen en heeft de organisatie er baat bij dat haar medewerkers zich vitaal voelen. In dit geheel speelt de leidinggevende een sleutelrol. In onze aanpak werken we daarom langs deze drie sporen.

03 april 2017

De werking van stress en bevlogenheid

Hoe ontstaat werkstress en hoe bevorder je bevlogenheid? De hoeveelheid werk, de mate van vrijheid en uitdaging, de eigen stressbestendigheid, de balans tussen werk en privé, de relatie met collega’s en leidinggevende; er is een groot aantal factoren dat van invloed is op de energiebalans van medewerkers. In dit artikel geven we een overzicht van deze factoren; aan welke knoppen kunnen we draaien om bevlogen te blijven en burn-out te vermijden?

21 maart 2017

Olifantencarpaccio

Grootse plannen omzetten in kleine acties. Lees hier de blog van adviseur Anneke Botman over de scrummethode als ingang om met meer tevredenheid tot resultaten te komen in je werk.
16 januari 2017

Implementeren van zelfsturing?

Benieuwd naar onze visie op het implementeren van zelfsturing?

Kijk naar dit filmpje voor een introductie!

17 januari 2017

Terugblik: Rondetafelbijeenkomst over zelfsturing en zelforganisatie

 “Op je handen blijven zitten en weten wanneer je juist iets niet moet doen!”

10 januari 2017

Online leren: ben jij er klaar voor?  
(deel 2)

We zien in ons werk dat blended learning de standaard is geworden. In onze trajecten wisselen digitaal leren, praktijkleren en classroom-leren elkaar af en versterken elkaar.
In het Ardis magazine van afgelopen zomer hebben we een korte enquête uitgezet over online leren.