Leiderschapskompas

Speciaal gemaakt voor deze bijzondere Coronatijd

Judieke van Dijk en Ada Odijk - 2 juli 2020

De afgelopen periode was een bijzondere. De effecten van de Corona-pandemie hebben op veel leidinggevenden een sterk appel gedaan. Wij ervaren dat zelf en we horen het in gesprekken met onze klanten. De aard van de zwaarte van deze tijd is niet voor iedereen hetzelfde maar wel blijkt dat veel van ons door de hectiek en het thuis (alsmaar door-) werken vrijwel geen ruimte maken voor reflectie. Het helpt ook niet dat je je collega’s niet tegenkomt en dus niet even spontaan kan sparren over wat je bezighoudt. En daar waar de gelegenheid zich wel voordoet, horen we unaniem mensen zeggen hoe fijn het is even te kunnen spuien, delen, sparren. En hoeveel dat oplevert.

De behoefte om even stil te staan bij wat er in de buitenwereld gebeurt, wat het effect is op jou, jouw medewerkers, jouw eigen organisatie is kennelijk groot. Om die reden hebben wij een hulpmiddel gemaakt waarmee je zelf kunt reflecteren: het leiderschapskompas.

Het leiderschapskompas neemt de managementdriehoek als uitgangspunt. Deze driehoek beschrijft drie rollen of ‘petten’ die je als leidinggevende op hebt. Je bent leidinggevende van een team, afdeling, directie, projectgroep, etc. Dit perspectief behelst alles wat je doet als je leidinggeeft aan een ‘deel’ van een organisatie dat onder jou valt en waar jij verantwoordelijk bent. Daarnaast maak je deel uit van het collectieve management van de organisatie. Je bent MT-lid en geeft gezamenlijk richting aan de koers en strategie van de organisatie. Daarnaast ben je er zelf ook nog, als persoon, en handel je vanuit jouw eigen achtergrond, waarden en normen, stijl en drijfveren. Vanuit die persoonlijke kleuring vul je jouw leiderschap in.

Sta voor jezelf stil bij de vraag aan welke punt van de management driehoek je de afgelopen tijd meer aandacht hebt gegeven en aan welke minder. Is dat wat je (nu nog steeds) wil? Welke punt vraagt het meest van jouw tijd en energie? Is dat ook het meest belangrijke voor jou om te doen? Ga pas verder als je antwoord op deze vraag hebt gegeven.

Om hier gerichter over na te denken hebben we elk perspectief (punt van de managementdriehoek) uitgewerkt in thema’s met reflectievragen.

Er is een online tool beschikbaar van het leiderschapskompas, waarbij je op de reflectievragen kunt doorklikken voor tips en achtergrondmateriaal. Hiermee kan je jouw eigen reflectie verdiepen en krijg je handvatten om aan de slag te gaan.  Via https://ardis.nl/tools/leiderschapskompas kan je dit leiderschapskompas kosteloos aanvragen.

 

We hopen dat het leiderschapskompas je helpt en inspireert!

Ada Odijk
Ada Odijk
Adviseur
Yvonne Gerritsen
Yvonne Gerritsen
Adviseur en Partner
Ada Odijk
Ada Odijk
Adviseur
Yvonne Gerritsen
Yvonne Gerritsen
Adviseur en Partner
29 april 2020

Crisismanagement in Corona tijd

Wacht niet af en toon leiderschap in deze woelige tijd. Lees hier de blog met tips van Geert van Maanen, Oud- Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, thans verbonden aan Ardis Organisatie Ontwikkeling.

22 april 2020

Uit het oog, uit verbinding?

De coronacrisis heeft ons aangezet tot een ongekende spurt in het thuiswerken. Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat thuiswerken een negatief effect heeft op de werkmotivatie en daarmee vaak op productiviteit. De vraag is: hoe kun je als leidinggevende je mensen helpen vanuit huis hun werk met plezier te blijven doen, nu dit de komende maanden nog duurt? Leidinggeven op afstand, hoe doe je dat?

 
30 maart 2020

Management in tijden van Corona

Hoe geef je leiding in tijden van Corona? In deze blog van Rike Hendrikse lees je zeven tips om jouw team door deze tijd heen te loodsen.

20 december 2019

Integratieve Besluitvorming

Methode om met teams tot een gedragen besluitvorming te komen en te zorgen dat alle perspectieven en geluiden gehoord worden.

Bekijk de VLOG van Vincent Hendriks over integratieve besluitvorming.

12 november 2019

Besluitvorming in (zelforganiserende) teams

Hoe neem je besluiten als (zelforganiserend) team? En hoe zorg je ervoor dat de besluiten gedragen zijn én worden uitgevoerd?  Dat is een vraag die veel teams bezighoudt. Ons antwoord: door samen besluiten nemen op een inclusieve manier.

14 december 2018

Werken met hoe het is, niet met hoe het zou moeten zijn…

Werken in een organisatie kan inspirerend zijn. Vooral wanneer je samen bouwt aan mooie resultaten, je jezelf kunt ontwikkelen en je collega’s boven zichzelf ziet uitstijgen. Werken in een organisatie is soms ook lastig. Vooral wanneer het niet gaat zoals jij wilt of zoals het volgens jou zou moeten gaan.

13 december 2017

Ontwikkelen naar gelukkige organisaties

Onze collega Vincent Hendriks maakte een infographic over werkgeluk.

27 november 2017

Een beetje burn-out hoort erbij?

‘De burn-out hoort er een klein beetje bij’ verscheen onlangs in de media. Een citaat van Hoogleraar Arbeidspsychologie W. Schaufeli van de Universiteit Utrecht. Een werkplek zó inrichten dat die niet leidt tot een burn-out kan volgens de wetenschapper in theorie tot op zekere hoogte wel, maar in de praktijk eigenlijk niet. Hij pleit daarom voor iets meer relativering ten opzichte van het onderwerp. De werkgever heeft het niet compleet in de hand.

05 oktober 2017

Interview Luuk Klomp werkdruk onder de loop bij het ministerie van Economische Zaken

Luuk Klomp is plaatsvervangend directeur van de directie Innovatie en Kennis binnen het ministerie van Economische Zaken. Binnen de directie is het thema werkdruk weer extra onder de loep genomen, naar aanleiding van het laatste Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

22 juni 2017

Interview Annemieke de Vries over Energiebalans binnen het RIVM

Annemieke de Vries is hoofd van het centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM. Binnen het RIVM is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Binnen haar centrum besteedt Annemiek er, samen met haar management team, veel aandacht aan.

09 mei 2017

Onze aanpak

Iedere medewerker heeft een eigen energiebalans en het verschilt per persoon hoe die het beste in balans te houden is. Tegelijkertijd heeft de aard van het primaire proces, de inrichting en de cultuur van een organisatie veel invloed op de elementen die in die weegschaal liggen en heeft de organisatie er baat bij dat haar medewerkers zich vitaal voelen. In dit geheel speelt de leidinggevende een sleutelrol. In onze aanpak werken we daarom langs deze drie sporen.

03 april 2017

De werking van stress en bevlogenheid

Hoe ontstaat werkstress en hoe bevorder je bevlogenheid? De hoeveelheid werk, de mate van vrijheid en uitdaging, de eigen stressbestendigheid, de balans tussen werk en privé, de relatie met collega’s en leidinggevende; er is een groot aantal factoren dat van invloed is op de energiebalans van medewerkers. In dit artikel geven we een overzicht van deze factoren; aan welke knoppen kunnen we draaien om bevlogen te blijven en burn-out te vermijden?

21 maart 2017

Olifantencarpaccio

Grootse plannen omzetten in kleine acties. Lees hier de blog van adviseur Anneke Botman over de scrummethode als ingang om met meer tevredenheid tot resultaten te komen in je werk.
16 januari 2017

Implementeren van zelfsturing?

Benieuwd naar onze visie op het implementeren van zelfsturing?

Kijk naar dit filmpje voor een introductie!

17 januari 2017

Terugblik: Rondetafelbijeenkomst over zelfsturing en zelforganisatie

 “Op je handen blijven zitten en weten wanneer je juist iets niet moet doen!”

10 januari 2017

Online leren: ben jij er klaar voor?  
(deel 2)

We zien in ons werk dat blended learning de standaard is geworden. In onze trajecten wisselen digitaal leren, praktijkleren en classroom-leren elkaar af en versterken elkaar.
In het Ardis magazine van afgelopen zomer hebben we een korte enquête uitgezet over online leren.