Online leren: ben jij er klaar voor? (deel 2)


In het Ardis magazine van afgelopen zomer hebben we een korte enquête uitgezet over online leren.

Van de respondenten ...

 • ... vindt 90% dat het helpt om tijdens een leertraject tussentijdse opdrachten te krijgen die verbinding leggen met de werkpraktijk,
   
 • ... gelooft 81% dat zijn/haar leerproces versnelt als hij/zij de benodigde kennis al vóór de face-to-face training ontvangt,
   
 • ... neemt 76% werkelijk de tijd om filmpjes en artikelen voorafgaand aan een training te bekijken,
   
 • ... ontvangt 74% graag elke week een reminder t.a.v. zijn/haar leervraag,
   
 • ... vindt 66% dat het helpt om via een WhatsAppgroep ervaringen uit te wisselen,
   
 • ... kijkt 66% in de voorbereiding liever een filmpje dan dat hij/zij een tekst leest,
   
 • ... wil 51% voorafgaand aan het eerste face-to-face contactmoment al online voorbereidende opdrachten met mede deelnemers doen.
   

Technologie wordt daarmee een ´enabler´ van nieuwe manieren van leren.

Ons valt op dat een (ruime) meerderheid aangeeft het eens te zijn met de stellingen. Het lijkt erop dat online leren inmiddels volkomen geaccepteerd en gewaardeerd wordt als uitbreiding én voorbereiding van een training.

Onze praktijk

We zien in ons werk dat blended learning de standaard is geworden. In onze trajecten wisselen digitaal leren, praktijkleren en classroom-leren elkaar af en versterken elkaar. Deelnemers willen graag kennis tot zich nemen op een moment dat hen uitkomt. En door de nieuwe technologische mogelijkheden kan dat ook! Het is een ontwikkeling die aansluit bij andere ontwikkelingen om ons heen. Bijvoorbeeld de overgang naar HNW/TPAW waarbij het werk bepaalt waar, wanneer, hoe en met wie mensen werken. Of de behoefte en gewoonte van nieuwe generaties om via diverse (digitale) media voortdurend met elkaar in contact te staan en uit de grote hoeveelheid informatie die ze ontvangen zelf de voor hen relevante informatie te selecteren.

Onze rol als adviseur/trainer verandert hierdoor: steeds vaker zijn wij de regisseur of coach van het leren, naast een rol als inhoudelijk docent/expert. We faciliteren het leerproces zowel offline als online door de kennis en ervaring die in de groep aanwezig is uit te laten wisselen en hen hier betekenis aan te laten geven. Dit doen we door verdiepende oefeningen, persoonlijke feedback en aanvullingen vanuit onze expertise.

Nieuwe mogelijkheden, wat werkt er wel en niet?

De mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt lijken eindeloos. Nieuwe apps en online platforms schieten als paddenstoelen uit de grond. We zien dat sommige vernieuwingen meteen aanslaan, andere lopen moeizaam. Ook op individueel niveau zien we verschillen: sommige deelnemers gaan met passie aan de slag met een leer-app waar anderen na een week al afhaken.

Steeds vaker zijn wij de regisseur of coach van het leren

Wat zien we goed werken:

 • Nieuwe manieren om snel kennis te verzamelen of te verspreiden. Bijvoorbeeld enquêtes voorafgaand aan of live tijdens een conferentie, filmpjes en e-modules, een intake op een online prikbord. 
 • Nieuwe technologieën om contact te hebben waar fysiek bij elkaar komen onmogelijk is (Skype, zoom.us, appear.in en allerlei vormen van videoconferencing) 
 • Meer via beeld (foto’s, filmpjes en video) communiceren dan via geschreven tekst. 
 • Vergroten van het aantal contactmomenten tijdens een traject (via een app, Slack of WhatsApp-groep, e-coaching) waardoor het leren beter op de mentale agenda blijft staan 

Veel verschillende mogelijkheden dus, die helpen om het leerproces te versnellen, verdiepen en meer op maat te maken. Technologie wordt daarmee een ´enabler´ van nieuwe manieren van leren.

Wat zijn de hick ups: 

 • Deze nieuwe manier van leren vraagt discipline en een goede motivatie van deelnemers. Er wordt minder ‘leer- en reflectietijd’ gepland en daarmee afgebakend in de agenda’s, deelnemers moeten er zelf tijd voor vrijmaken tussen het reguliere werk door.
 • De behoefte aan  ‘echt’ contact, elkaar fysiek ontmoeten heeft een ander effect dan alleen digitaal. Dit geldt zowel voor mensen die niet zo digi-minded zijn als voor mensen die elke nieuwe app meteen omarmen. , 

Of deze hick ups alleen maar wennen zijn aan een nieuwe manier van communiceren en leren, of de technologie zich nog verder moet ontwikkelen óf dat echt face to face contact altijd noodzakelijk blijft zal de toekomst uit wijzen. Wij vinden het in ieder geval een razend interessant onderwerp met heel veel potentie waar we volop mee aan het experimenteren zijn! We houden u op de hoogte! 

Meer weten? Meedenken? Meepraten?

Neem contact met ons op!
Matthijs Schmidt: schmidt@ardis.nl

Matthijs Schmidt
Matthijs Schmidt
Adviseur
Matthijs Schmidt
Matthijs Schmidt
Adviseur
02 juli 2020

Leiderschapskompas

Speciaal gemaakt voor deze bijzondere Coronatijd: het leiderschapskompas.

Het leiderschapskompas is een hulpmiddel om te reflecteren. Het kompas reikt reflectievragen aan vanuit de verschillende rollen die je hebt als leidinggevende en biedt tips en handvatten om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan.

29 april 2020

Crisismanagement in Corona tijd

Wacht niet af en toon leiderschap in deze woelige tijd. Lees hier de blog met tips van Geert van Maanen, Oud- Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, thans verbonden aan Ardis Organisatie Ontwikkeling.

22 april 2020

Uit het oog, uit verbinding?

De coronacrisis heeft ons aangezet tot een ongekende spurt in het thuiswerken. Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat thuiswerken een negatief effect heeft op de werkmotivatie en daarmee vaak op productiviteit. De vraag is: hoe kun je als leidinggevende je mensen helpen vanuit huis hun werk met plezier te blijven doen, nu dit de komende maanden nog duurt? Leidinggeven op afstand, hoe doe je dat?

 
30 maart 2020

Management in tijden van Corona

Hoe geef je leiding in tijden van Corona? In deze blog van Rike Hendrikse lees je zeven tips om jouw team door deze tijd heen te loodsen.

20 december 2019

Integratieve Besluitvorming

Methode om met teams tot een gedragen besluitvorming te komen en te zorgen dat alle perspectieven en geluiden gehoord worden.

Bekijk de VLOG van Vincent Hendriks over integratieve besluitvorming.

12 november 2019

Besluitvorming in (zelforganiserende) teams

Hoe neem je besluiten als (zelforganiserend) team? En hoe zorg je ervoor dat de besluiten gedragen zijn én worden uitgevoerd?  Dat is een vraag die veel teams bezighoudt. Ons antwoord: door samen besluiten nemen op een inclusieve manier.

14 december 2018

Werken met hoe het is, niet met hoe het zou moeten zijn…

Werken in een organisatie kan inspirerend zijn. Vooral wanneer je samen bouwt aan mooie resultaten, je jezelf kunt ontwikkelen en je collega’s boven zichzelf ziet uitstijgen. Werken in een organisatie is soms ook lastig. Vooral wanneer het niet gaat zoals jij wilt of zoals het volgens jou zou moeten gaan.

13 december 2017

Ontwikkelen naar gelukkige organisaties

Onze collega Vincent Hendriks maakte een infographic over werkgeluk.

27 november 2017

Een beetje burn-out hoort erbij?

‘De burn-out hoort er een klein beetje bij’ verscheen onlangs in de media. Een citaat van Hoogleraar Arbeidspsychologie W. Schaufeli van de Universiteit Utrecht. Een werkplek zó inrichten dat die niet leidt tot een burn-out kan volgens de wetenschapper in theorie tot op zekere hoogte wel, maar in de praktijk eigenlijk niet. Hij pleit daarom voor iets meer relativering ten opzichte van het onderwerp. De werkgever heeft het niet compleet in de hand.

05 oktober 2017

Interview Luuk Klomp werkdruk onder de loop bij het ministerie van Economische Zaken

Luuk Klomp is plaatsvervangend directeur van de directie Innovatie en Kennis binnen het ministerie van Economische Zaken. Binnen de directie is het thema werkdruk weer extra onder de loep genomen, naar aanleiding van het laatste Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

22 juni 2017

Interview Annemieke de Vries over Energiebalans binnen het RIVM

Annemieke de Vries is hoofd van het centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM. Binnen het RIVM is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Binnen haar centrum besteedt Annemiek er, samen met haar management team, veel aandacht aan.

09 mei 2017

Onze aanpak

Iedere medewerker heeft een eigen energiebalans en het verschilt per persoon hoe die het beste in balans te houden is. Tegelijkertijd heeft de aard van het primaire proces, de inrichting en de cultuur van een organisatie veel invloed op de elementen die in die weegschaal liggen en heeft de organisatie er baat bij dat haar medewerkers zich vitaal voelen. In dit geheel speelt de leidinggevende een sleutelrol. In onze aanpak werken we daarom langs deze drie sporen.

03 april 2017

De werking van stress en bevlogenheid

Hoe ontstaat werkstress en hoe bevorder je bevlogenheid? De hoeveelheid werk, de mate van vrijheid en uitdaging, de eigen stressbestendigheid, de balans tussen werk en privé, de relatie met collega’s en leidinggevende; er is een groot aantal factoren dat van invloed is op de energiebalans van medewerkers. In dit artikel geven we een overzicht van deze factoren; aan welke knoppen kunnen we draaien om bevlogen te blijven en burn-out te vermijden?

21 maart 2017

Olifantencarpaccio

Grootse plannen omzetten in kleine acties. Lees hier de blog van adviseur Anneke Botman over de scrummethode als ingang om met meer tevredenheid tot resultaten te komen in je werk.
16 januari 2017

Implementeren van zelfsturing?

Benieuwd naar onze visie op het implementeren van zelfsturing?

Kijk naar dit filmpje voor een introductie!

17 januari 2017

Terugblik: Rondetafelbijeenkomst over zelfsturing en zelforganisatie

 “Op je handen blijven zitten en weten wanneer je juist iets niet moet doen!”