Onze aanpak


De oorzaken van werkstress, en daarmee de sleutels tot bevlogenheid, liggen zowel bij de individuele medewerker als in het collectief van de organisatie. Iedere medewerker heeft een eigen energiebalans en het verschilt per persoon hoe die het beste in balans te houden is. Tegelijkertijd heeft de inrichting en cultuur van een organisatie veel invloed op de elementen die in die weegschaal liggen en heeft de organisatie er baat bij dat haar medewerkers zich vitaal voelen. En in dit geheel speelt de leidinggevende een sleutelrol. In onze aanpak werken we daarom langs drie sporen:

  • Het collectief, bijvoorbeeld op team- of directieniveau
  • De leidinggevenden
  • De individuele medewerker

Collectief

In onze trajecten rond werkstress en bevlogenheid kiezen wij bij voorkeur altijd voor een collectieve start waarin het bespreekbaar maken en gezamenlijk verkennen van het thema centraal staat. Een cultuur van wel/niet hulp mogen vragen, grenzen aangeven, fouten mogen maken is zeer bepalend voor hoe de werkdruk door medewerkers ervaren wordt. Werkstress alleen op individueel niveau aanpakken maakt het tot een ‘persoonlijk’ vraagstuk en doet daarmee geen recht aan de complexe balans van factoren. Het leidt ook gauw tot het ‘waterbed’- effect: door één medewerker uit de wind te houden, neemt de druk bij andere collega’s toe. Het thema vraagt dus bij uitstek om een aanpak op team-niveau. Het gesprek hierover met elkaar voeren, verlaagt de drempel om werkstress bespreekbaar te maken, vergroot de sociale steun en benut de wijsheid van de groep om te komen tot collectieve oplossingen. Het maakt het voor medewerkers makkelijker om op tijd aan de bel te trekken wanneer zij merken dat hun evenwicht uit balans raakt. En hulpbronnen zoals autonomie, toegang tot kennis en middelen en sociale steun zijn op team- of directieniveau goed te organiseren.

De grootste voorspeller van werkplezier en productiviteit is 'progressie boeken in betekenisvol werk'

Een tweede belangrijke reden om collectief te starten is dat uit onderzoek blijkt dat de grootste voorspeller van werkplezier en productiviteit progressie boeken in betekenisvol werk is (Amabile & Kramer, 2011).  Binnen de overheid zien we dit heel duidelijk; veel medewerkers van overheidsorganisaties werken vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij het maatschappelijk belang. Maar voor velen van hen is niet altijd meer zichtbaar hoe hun werkzaamheden daaraan bijdragen. Om mensen gemotiveerd en productief te houden is het daarom van groot belang om een helder en aansprekend hoger doel (de Why of de Bedoeling) van een afdeling of directie te formuleren én zichtbaar te maken hoe ieders individuele werkzaamheden hieraan bijdragen. Door dit als directie of afdeling te doen, geef je gezamenlijk betekenis en waarde aan ieders werkzaamheden. Bovendien maakt een helder geformuleerd doel het makkelijker om prioriteiten te formuleren en grenzen te stellen. Uiteraard moet in elke omgeving ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen en urgente situaties, zeker in een politiek gestuurde omgeving als de overheid. Een goed overzicht van doelen en prioriteiten helpt echter wel om koers te houden, niet kopje onder te gaan in de hectiek en waan van alledag en consequenties van ‘ad hoc’ klussen beter te overzien.

Leidinggevenden

Leidinggevenden hebben veel invloed op de werkstressoren en energiebronnen van hun medewerkers en bovendien een voorbeeldfunctie

Leidinggevenden hebben een sleutelrol in het vertalen van interventies op organisatieniveau naar individuele medewerkers. Zo hebben ze door hun voorbeeldfunctie veel invloed op de waarden en (impliciete) normen van hun team met betrekking tot werkstress gerelateerd gedrag. Bovendien hebben leidinggevenden invloed op de werkstressoren en energiebronnen van hun medewerkers: ze zijn bepalend in de resultaten die van de medewerkers verwacht worden, hebben invloed op de mate waarin er duidelijkheid is over deze verwachtingen en over de toekomst, ze beoordelen de prestaties van medewerkers, bepalen grotendeels de beloning en erkenning die medewerkers ontvangen en/of ervaren, etc. Door hen bewust te maken van hun rol en hen hier handvatten voor te geven, kunnen leidinggevenden hun sleutelrol effectief vervullen.

Individuele medewerker

De meeste mensen hebben wel een beeld van hun stress en/of bevlogenheid, maar beseffen het vaak te laat wanneer zij last hebben van (langdurige) stress. Ook zien mensen vaak de kleinere, ‘gewonere’ stressoren over het hoofd en vergeten het grote belang van rust nemen en herstel. Om deze redenen geven we de deelnemers inzicht in hun eigen energiebalans, leren we hen hun persoonlijke alarmsignalen te herkennen en bieden we handvatten om hun energiebronnen en –stressoren beter in balans te brengen en persoonlijk effectiever te reageren op hun situatie.

Een voorbeeld

Hieronder beschrijven we een voorbeeld van een traject voor een directie. Hierbij werken we volgens een vaste volgorde. We beginnen bij het MT, begeleiden vervolgens de afdeling of directie als geheel bij het agenderen en bespreken van het thema, om daarna meer individueel gerichte begeleiding te bieden aan leidinggevenden en medewerkers. Overigens wel in gezamenlijk gevolgde workshops wat bijdraagt aan gezamenlijke taal, sociale steun en het bespreekbaar maken van het onderwerp. Het precieze traject ontwikkelen we altijd in samenspraak met en op maat voor onze klanten.

Naast de collectieve bijeenkomsten bieden we een menukaart aan met diverse workshops zoals:

  • Vitaliteit
  • Omgaan met werkstress
  • Time management
  • Assertiviteit
  • Snuffelworkshop ontspanningsoefeningen
  • Resultaatgericht sturen (voor leidinggevenden)
  • Coachen op werkstress en bevlogenheid (voor leidinggevenden)

Tijdens een directiebrede afsluiting delen en evalueren we de opbrengsten uit het traject en maken we afspraken voor borging.

Meer weten? Neem contact op:

Matthijs Schmidt
Matthijs Schmidt
Adviseur
Matthijs Schmidt
Matthijs Schmidt
Adviseur
02 juli 2020

Leiderschapskompas

Speciaal gemaakt voor deze bijzondere Coronatijd: het leiderschapskompas.

Het leiderschapskompas is een hulpmiddel om te reflecteren. Het kompas reikt reflectievragen aan vanuit de verschillende rollen die je hebt als leidinggevende en biedt tips en handvatten om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan.

29 april 2020

Crisismanagement in Corona tijd

Wacht niet af en toon leiderschap in deze woelige tijd. Lees hier de blog met tips van Geert van Maanen, Oud- Secretaris Generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, thans verbonden aan Ardis Organisatie Ontwikkeling.

22 april 2020

Uit het oog, uit verbinding?

De coronacrisis heeft ons aangezet tot een ongekende spurt in het thuiswerken. Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat thuiswerken een negatief effect heeft op de werkmotivatie en daarmee vaak op productiviteit. De vraag is: hoe kun je als leidinggevende je mensen helpen vanuit huis hun werk met plezier te blijven doen, nu dit de komende maanden nog duurt? Leidinggeven op afstand, hoe doe je dat?

 
30 maart 2020

Management in tijden van Corona

Hoe geef je leiding in tijden van Corona? In deze blog van Rike Hendrikse lees je zeven tips om jouw team door deze tijd heen te loodsen.

20 december 2019

Integratieve Besluitvorming

Methode om met teams tot een gedragen besluitvorming te komen en te zorgen dat alle perspectieven en geluiden gehoord worden.

Bekijk de VLOG van Vincent Hendriks over integratieve besluitvorming.

12 november 2019

Besluitvorming in (zelforganiserende) teams

Hoe neem je besluiten als (zelforganiserend) team? En hoe zorg je ervoor dat de besluiten gedragen zijn én worden uitgevoerd?  Dat is een vraag die veel teams bezighoudt. Ons antwoord: door samen besluiten nemen op een inclusieve manier.

14 december 2018

Werken met hoe het is, niet met hoe het zou moeten zijn…

Werken in een organisatie kan inspirerend zijn. Vooral wanneer je samen bouwt aan mooie resultaten, je jezelf kunt ontwikkelen en je collega’s boven zichzelf ziet uitstijgen. Werken in een organisatie is soms ook lastig. Vooral wanneer het niet gaat zoals jij wilt of zoals het volgens jou zou moeten gaan.

13 december 2017

Ontwikkelen naar gelukkige organisaties

Onze collega Vincent Hendriks maakte een infographic over werkgeluk.

27 november 2017

Een beetje burn-out hoort erbij?

‘De burn-out hoort er een klein beetje bij’ verscheen onlangs in de media. Een citaat van Hoogleraar Arbeidspsychologie W. Schaufeli van de Universiteit Utrecht. Een werkplek zó inrichten dat die niet leidt tot een burn-out kan volgens de wetenschapper in theorie tot op zekere hoogte wel, maar in de praktijk eigenlijk niet. Hij pleit daarom voor iets meer relativering ten opzichte van het onderwerp. De werkgever heeft het niet compleet in de hand.

05 oktober 2017

Interview Luuk Klomp werkdruk onder de loop bij het ministerie van Economische Zaken

Luuk Klomp is plaatsvervangend directeur van de directie Innovatie en Kennis binnen het ministerie van Economische Zaken. Binnen de directie is het thema werkdruk weer extra onder de loep genomen, naar aanleiding van het laatste Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

22 juni 2017

Interview Annemieke de Vries over Energiebalans binnen het RIVM

Annemieke de Vries is hoofd van het centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM. Binnen het RIVM is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Binnen haar centrum besteedt Annemiek er, samen met haar management team, veel aandacht aan.

03 april 2017

De werking van stress en bevlogenheid

Hoe ontstaat werkstress en hoe bevorder je bevlogenheid? De hoeveelheid werk, de mate van vrijheid en uitdaging, de eigen stressbestendigheid, de balans tussen werk en privé, de relatie met collega’s en leidinggevende; er is een groot aantal factoren dat van invloed is op de energiebalans van medewerkers. In dit artikel geven we een overzicht van deze factoren; aan welke knoppen kunnen we draaien om bevlogen te blijven en burn-out te vermijden?

21 maart 2017

Olifantencarpaccio

Grootse plannen omzetten in kleine acties. Lees hier de blog van adviseur Anneke Botman over de scrummethode als ingang om met meer tevredenheid tot resultaten te komen in je werk.
16 januari 2017

Implementeren van zelfsturing?

Benieuwd naar onze visie op het implementeren van zelfsturing?

Kijk naar dit filmpje voor een introductie!

17 januari 2017

Terugblik: Rondetafelbijeenkomst over zelfsturing en zelforganisatie

 “Op je handen blijven zitten en weten wanneer je juist iets niet moet doen!”

10 januari 2017

Online leren: ben jij er klaar voor?  
(deel 2)

We zien in ons werk dat blended learning de standaard is geworden. In onze trajecten wisselen digitaal leren, praktijkleren en classroom-leren elkaar af en versterken elkaar.
In het Ardis magazine van afgelopen zomer hebben we een korte enquête uitgezet over online leren.