ARDIS Magazine #21 - Weer terug naar kantoor

Na een optimistisch begin van de zomer, met meer mogelijkheden, zijn de zorgen en onzekerheden de afgelopen periode weer toegenomen. Een van de gevolgen is dat het devies misschien toch weer vooral thuiswerken wordt. Dat neemt niet weg dat het zinvol is om alvast vooruit te kijken naar een situatie waarin we (gedeeltelijk) weer terugkeren naar kantoor. Dat is, hoe fijn ook, op zichzelf ook weer een behoorlijke verandering waar mensen heel verschillend in staan en op reageren. In deze Nieuwsbrief beschrijven we hoe je als leidinggevende of als team hier bewust mee om kunt gaan. Wij ervaren de afgelopen weken dat iedere organisatie tegelijktijdig aan het zoeken is naar wat hierin voor hen kan gaan werken en dat het belangrijk is hier tijd en aandacht aan te besteden.

Weten waarom dit belangrijk is? lees hier verder...


TIPS: Verbinding in teams

Cartoon Het afgelopen jaar hebben we met zijn allen laten zien hoe veerkrachtig mensen, teams en organisaties zijn en hoeveel veranderkracht vrij komt als het echt nodig is. We zijn gewend geraakt aan wat daarvoor ondenkbaar leek: op afstand werken, collega’s alleen online ontmoeten, online nieuwe mensen verwelkomen en vertrekkende collega’s uitzwaaien etc. Net als veel werkende ouders vingen ook wij onze kinderen maandenlang thuis op, waarbij we wonder boven wonder (bijna) alle ballen in de lucht wisten te houden. Natuurlijk ging dit niet vanzelf. We zien ook de prijs die hiervoor betaald is, op heel verschillende manieren. Als daarbij iets opvalt, is het hoe verschillend mensen het afgelopen jaar hebben ervaren en hoe weinig tijd er in veel (management) teams nog is geweest hier bij stil te staan. Belangrijk om alsnog te doen, om te voorkomen dat mogelijk ontstane haarscheurtjes tot echte breuken leiden.

Tip: organiseer een Team-Check-In

Met als doel: uitwisselen en afhechten wat was en ruimte creëren voor wat komt, een energieke start en boost voor je team!

Op deze pagina meer over onze visie over het belang van een Team-Check-In.

Onze tip is dus om ruim de tijd te nemen voor een gezamenlijke terugblik als team, waarin je ruimte geeft aan alle individuele ervaringen. En om aandacht te besteden aan elkaar weer ontmoeten en te investeren in de onderlinge verbinding.

Hulp nodig? In onze Teamwaaier beschrijven we een keuzemenu om je eigen Team Check In vorm te geven. Of neem contact met ons op voor een voorstel op maat.


TIPS: Weer terug naar kantoor

Hybride werken: het beste van twee werelden?!?

Het klinkt prachtig, maar vraagt wel voorbereiding, reflectie en bewuste keuzes.


Tip: Help elkaar te wennen aan de nieuwe situatie en te ontdekken wat en hoe dit voor jullie kan gaan werken. Faciliteer het gesprek hierover.
Het is belangrijk bewust met elkaar stil te staan bij de overgang weer terug naar kantoor, tijd te nemen om (gezamenlijk) te reflecteren, te leren en te delen. Bewust te kiezen wat je wilt vasthouden en wat je wilt laten gaan. Bewust te kiezen voor hoe je samenwerking nu wilt vormgeven. Het momentum voor bestendigen wat goed bevalt en veranderen wat nodig is, is vandaag. Een mooie kans om volop aan te grijpen!

Op zoek naar vormen en ideeën? Samen met T-Wise, ontwikkelen we een Boostcamp Hybride werken, (deels) terug naar kantoor. Een event dat inhoud combineert met fun, ontmoeting met competitie, fysiek bezig zijn met online leren. Lees hier meer
We verwachten deze boostcamp vanaf september aan te bieden. We zijn op zoek naar een organisatie die met ons een pilot wil draaien!

Met je team in gesprek over wensen, verwachtingen, zorgen rondom hybride werken? Snel zicht krijgen op hoe het nu met iedereen gaat? Afspraken maken om het hybride werken zo effectief mogelijk in te richten? Gebruik onze vragenlijst Team Check Hybride werken als gesprekstarter! Lees hier meer

Interesse? Neem contact met ons op! De eerste 25 geven we gratis weg! En natuurlijk bieden we ook graag begeleiding bij het gesprek over de uitkomsten.


Tip: investeer in de sturing op hybride werken
Ook voor leidinggevenden is de aanbrekende situatie nieuw en tegelijkertijd moeten zij hieraan sturing geven. Begeleid hen hierbij en zorg voor uitwisseling van handvatten en tips en faciliteer het onderlinge (leer)gesprek.

Voor de ABD ontwikkelden we een workshop voor leidinggevenden over dit thema. In dit webinar gaan we in op wat online en offline werken betekent, voor jou als persoon, voor jou als leidinggevende van een team en als lid van een management team. Je kunt met collega’s sparren over jouw dilemma’s en mogelijke oplossingen. We kijken naar manieren om (nog) effectiever samen te werken. We bespreken hoe en welke (nieuwe) afspraken je hierover maakt met jouw MT en jouw team.

Voor MT’s hebben we daarnaast een workshop van een dagdeel ontwikkeld waarin we de MT-leden begeleiden in het voeren van het goede gesprek over richting en kaders bij hybride werken. We starten vanuit de opgave (wat staat ons te doen) en onderzoeken van daaruit welke waarden het MT in het hybride samenwerken in elk geval recht wil doen. We benutten daarbij de systemische bril: hoe zorgen we ervoor dat iedereen een plek heeft, wie of wat verliezen we makkelijk uit het oog en hoe kunnen we dat voorkomen, hoe doen we recht aan de inbreng en kwaliteiten van medewerkers, hoe bewaken we de balans tussen geven en nemen. Uiteraard doen we vooraf een intake om de workshop op maat te kunnen maken.Meer inspiratie?

Luister naar de volgende podcasts:

Lees meer in de volgende onderzoeken :

Zie hier voor praktische tips over het plannen en faciliteren van hybride sessies.
Onze eigen ontwikkeling

Vorig jaar april, midden in de eerste lockdown brachten we een eerste Corona nieuwsbrief uit met ideeën en online aanbod. Het was zoeken en experimenteren, soms met nog wankele benen op het digitale pad. We leerden web-exen, MSteamen en Zoomen en vonden ons vak opnieuw uit. Het bleek te kunnen: online trainen, coachen, werken aan organisatie- en teamontwikkeling. We begeleidden managementconferenties met meer dan 75 deelnemers, online simulaties (ons bekende Systeemlab!), talloze trainingen, hybride wandel-/reflectiedagen, een maatschappelijke opdracht-pressure cooker en ‘onder water’ gesprekken in teams. We genoten van het vermogen break-out rooms te kunnen sluiten en iedereen meteen weer terug in de plenaire ruimte te hebben. En we misten het napraten na afloop, het letterlijk even naast iemand kunnen zitten of staan, het werken met de subtielere energielagen en fysieke opstellingen. Daarom kijken wij ook uit naar een najaar met hybride werken, waarin we online en offline ontmoetingen kunnen combineren.

We zijn dankbaar voor alle projecten en opdrachten die we het afgelopen jaar mochten doen. Onze club mensen is hierbij weer wat uitgebreid: Femke Lemmens en Antoine Boogaard hebben we verwelkomd bij de adviseurs en Lucinda Wildenberg bij onze projectondersteuning.
Femke Lemmens  Antoine Boogaard  Lucinda WildenbergEn last but not least:

Ron WitjasDeze zomer nemen wij afscheid van een van onze oprichters en partners Ron Witjas. Na ruim dertig jaar trainen, innoveren, instrumenten bouwen, de rode boekjes schrijven, coachen, managen en bovenal een warme en hartelijke collega en mentor zijn voor vele adviseurs en projectondersteuners gaat hij zich fulltime richten op zijn andere liefde: schrijven.

In september staan we stil bij dit afscheid, dat doen we met onze eigen club. Mocht u herinneringen hebben aan samenwerken met hem, in welke vorm dan ook, voel u vrij om hem een berichtje te sturen. Dat kan op witjas@ardis.nl. Ron zal dat zeker waarderen!Colofon Ardis Magazine

Met enige regelmaat brengen wij een digitaal magazine uit met inspiratie uit ons vakgebied.

Lees het Ardis Magazine online »

Wil je het Ardis Magazine ook ontvangen, meld je dan hier aan.

Klik hier om je af te melden van het Ardis Magazine.Ardis | Nieuwe Parklaan 105 | 2587BP | Den Haag | 070-351 53 51 | ardis@ardis.nl
Ardis Magazine