ARDIS Magazine #26 - Veilige werkomgeving

Sociale (on)veiligheid, het is hét topic van deze tijd, in alle sectoren. Een meer dan relevant thema, dat ook weerbarstig en complex is. Het hangt samen met inclusie, integriteit en lerend vermogen van teams. We zien hoe het thema omarmd wordt, maar ook dat het kan leiden tot ‘kramp’. In deze Nieuwsbrief onder andere handreikingen voor het creëren van sociale veiligheid. Andere onderwerpen: competentieontwikkeling in het publieke leiderschap, een verslag van de inspiratieavond die we organiseerden over de onafhankelijkheid van planbureaus en kennisinstituten, en voorbeelden van out-of-the-box leerinterventies die we in co-creatie ontwerpen met en voor de Luchtverkeersleiding Nederland.


Een veilige werkomgeving begint
bij een open gesprek

Door alle (terechte) tumult naar aanleiding van voorbeelden onveilige werkomgevingen, nemen vele organisaties en hun leidinggevenden zichzelf kritisch onder de loep. Op zichzelf uiteraard essentieel en van grote waarde. Maar we zien ook dat die zelfreflectie soms leidt tot ‘kramp’. En dat is jammer, want veiligheid is niet gebaat bij je niet meer uitspreken. Wél bij een open gesprek, waarin ruimte is voor samen zoeken, niet-weten, eerlijkheid en kwetsbaarheid. Hoe kun je als leider bijdragen aan een veilige omgeving?

Lees hier verder...


Inspiratieavond: onafhankelijkheid planbureaus en kennisinstituten

Ardis voelt zich nauw verbonden met de publieke sector en de rijksdienst. We geven die betrokkenheid onder andere vorm door voor de top van de rijksoverheid inspiratieavonden te organiseren over actuele thema’s. De avond in december stond in het teken van de onafhankelijke rol van planbureaus en kennisinstituten in Nederland. De dialoog ging over dilemma’s, zorgen en kansen voor wat betreft het borgen van de onafhankelijke kennisfunctie en een goede inhoudelijke onderbouwing van politieke besluitvorming. Een inspirerende avond!

Lees hier verder...


De taal van je lijf: houd je rug recht!

In gezegdes en spreektaal speelt ons lichaam regelmatig een hoofdrol. In overdrachtelijke zin… Of zit er toch een kern van waarheid in? Versta jij wat je lichaam je wil zeggen? In lijn met ons jaarthema 'Belichaamd werken' bespreekt collega Marije van Duijne Strobosch in elke nieuwsbrief een ‘lichamelijk’ gezegde of spreekwoord. Deze keer: houd je rug recht!

Lees hier verder...


Ontwikkeling van leiderschap bij het rijk: 360° bij de Algemene Bestuursdienst

Het gesprek over publiek leiderschap is uitermate actueel. Topambtenaren worden meer en meer zichtbaar in het publieke domein. Recente parlementaire onderzoeken leggen het functioneren van de overheid onder een vergrootglas en dat van (top)ambtenaren ook. Publiek leiderschap kent turbulente tijden. Daarom zijn we er trots op dat Ardis ook de komende vier jaar de 360° feedback onderzoeken voor ABD-leden zal verzorgen. Ons feedback-instrument is kwalitatief sterk en daar zijn we trots op. Niet alleen doordat we de statistische betrouwbaarheid ervan vaak laten toetsen.

Meer lezen...


Inspiratie uit de praktijk

Al een aantal jaar ondersteunen wij met veel plezier de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bij het leren en ontwikkelen van medewerkers door de gehele organisatie. Hierbij zoeken we steeds naar nieuwe out-of-the box manieren om dit leren mogelijk te maken. In dit artikel delen we een aantal voorbeelden van inspirerende leerinterventies die hier het resultaat van zijn.

Lees hier verder...


Nieuwe gezichten

Afgelopen tijd is er binnen Ardis weer een aantal nieuwe collega’s gestart, zowel adviseurs als projectcoördinatoren. We zijn blij met de komst van Daniëlle van den Ende, Gemma Rosdorff, Judith Roffel en Simone van den IJssel.

Zij stellen zich op deze pagina graag aan u voor.Colofon Ardis Magazine

Met enige regelmaat brengen wij een digitaal magazine uit met inspiratie uit ons vakgebied.

Lees het Ardis Magazine online »

Wil je het Ardis Magazine ook ontvangen, meld je dan hier aan.

Klik hier om je af te melden van het Ardis Magazine.Ardis | Nieuwe Parklaan 105 | 2587BP | Den Haag | 070-351 53 51 | ardis@ardis.nl
Ardis Magazine