Leiderschapsontwikkeling bij Tata Steel IJmuiden


Bij een groot bedrijf als Tata Steel draait het maandelijks, wekelijks en dagelijks om de kpi’s. Halen we de aantallen en leveren we de kwaliteit die onze klanten van ons verwachten?Geen wonder dat leidinggevenden vooral hierop stuurden. In het MT ontstond een gesprek over de petten die elke leidinggevende bij Tata Steel heeft, die van manager, leider en coach. Vooral de rollen van leider en coach waren wat onderbelicht. Bij Ardis kwam de vraag om hier aan bij te dragen. “Een mooie vraag vanuit een prachtig bedrijf”, aldus Yvonne Gerritsen, adviseur en accountmanager van Tata Steel. “We hebben er in nauwe samenwerking met de klant een succesvol traject van gemaakt.

We hebben er in nauwe samenwerking met de klant een succesvol traject van gemaakt

Sinds 2015 verzorgen adviseurs van Ardis de trainingen voor de startende leidinggevenden, de Training voor Teamleiders en de Training voor Firstline Managers. Twee rijke programma’s met zowel vier modules die de adviseurs van Ardis begeleiden als enkele modules door interne mensen van Tata verzorgd. Om goed te kunnen aansluiten bij de ‘taal’ van een productiebedrijf hebben alle adviseurs zich uitgebreid verdiept in de wereld van het staal maken. Wat een machtig bedrijf en wat een mooi product. Onze adviseurs stropen graag mét de teamleiders die de ploegen in de fabriek aansturen, de mouwen op om het leiderschap verder te versterken.

Om de invulling van de drie petten organisatiebreed te implementeren ontwierpen we samen met de HR- en MD-adviseurs het Leiderschap 2020 programma voor alle zittende managers. Dit programma bestond uit twee delen. In het eerste deel werkte elke leidinggevende bij Tata, ongeveer 800 mensen, aan zijn of haar eigen leiderschapskwaliteiten. We hebben hiervoor met een team van committed adviseurs een jaar lang ongeveer 70 groepen begeleid in drie modules. Doordat we de groepen heterogeen hadden samengesteld ontstond er veel verbinding tussen leidinggevenden van allerlei verschillende onderdelen van het bedrijf. Ze deelden lastige casuïstiek met elkaar en door intervisie brachten ze elkaar verder.

Het tweede deel bestond, en bestaat nog steeds, uit het organisatieleren. Hiervoor ontwierpen we een traject waarbij we in elke fabriek of onderdeel op alle managementlagen de MT’s gedurende drie bijeenkomsten begeleiden. We helpen bij het voeren van het goede gesprek in de MT’s en begeleiden de MT-leden in het vertalen van de visie vanuit de top in wat dat aan concrete bijdrage betekent op de werkvloer. Bij de Kooksgasfabriek resulteerden deze sessies onder andere in een betere aanspreekcultuur én de implementatie van de visie van de top.

Als preferred supplier van Tata Steel werken adviseurs van Ardis ook op andere plekken in de organisatie aan teamontwikkeling. “Het is heel fijn om te merken dat leidinggevenden van Tata ons makkelijke weten te vinden aldus Yvonne. “Medewerkers en leidinggevenden merken dat we intussen de Tata-taal verstaan én spreken. Dat geeft vertrouwen om naar voren te komen met vragen en dilemma’s.

Yvonne heeft zich echt verbonden aan dit bedrijf: “Ik hoop dat deze fijne samenwerkingsrelatie nog jaren zal bestaan!

Building the bridge while walking on it

“Building the bridge while walking on it.” In co-creatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Ardis een blended leiderschapsprogramma ontwikkeld. Hoe dat is gegaan en werkt? Ardis sprak erover met Loes Vonk, coördinator leiderschapsontwikkeling bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Resultaatverantwoordelijke teams in het onderwijs

 “Let’s change. You. Us. The world”, dit is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. De Haagse Hogeschool wil haar studenten in hun kracht zetten om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Ardis is heel vereerd om De Haagse hierbij te mogen ondersteunen.

Begeleiden van organisatieontwikkeling

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een organisatie waaraan wij, typerend voor Ardis, al vele jaren verbonden zijn. De afgelopen jaren hebben wij (onderdelen van) de EUR begeleid in allerlei organisatieontwikkelvraagstukken. En dat doen we nog steeds met veel plezier. Niet met een masterplan maar steeds met interventies die aansluiten op de urgentie en de energie die aanwezig is om een veranderinspanning te plegen. Vanuit Ardis werkt een pool van adviseurs aan de verschillende vragen, trainingen en programma’s.

Bevorderen van een cultuur van Feedback

Bij de Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waren de medewerkers meer op de inhoud gericht dan dat zij spraken over de onderlinge samenwerking. Aan Ardis de opgave om de drempel voor het geven van feedback te verlagen. “We hebben er positieve energie van gekregen.”

Leren(d) netwerken

Minder nadruk op regels en meer op samenwerking. Dat was de uitdaging waar de provincie Noord-Holland voor stond. We willen veel meer een partij zijn die in netwerken actief is en samen met anderen op zoek gaat naar de beste oplossing”, aldus directeur beleid Herman Schartman. Ardis begeleidt de provincie in dit traject. En pikt ondertussen de nodige signalen op waarmee ook de organisatie zelf zich kan verbeteren.

De kunst van het loslaten

De implementatie van het nieuwe werken zou van het CIBG, een uitvoerinsorganisatie  van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, veel meer een resultaatgerichte organisatie moeten maken. Het traject dat hiertoe met Ardis werd ingegaan, leidde echter tot veel meer dan dat, vertelt adviseur Suzanne den Boer. “Het hele fundament is versterkt.”

Van hoofd naar hart en buik

Nu investeren in de mensen die het goed doen vergroot de kans dat zij ook in de toekomst aan de organisatie gebonden blijven. Dat is de achterliggende gedachte van het Ardis Talentenprogramma voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Het aanwezige talent wordt optimaal benut”, aldus directeur Ron Witjas.

Alle kaarten open op tafel

Van zelf vertellen hoe het moet naar met elkaar bespreken hoe het kan. Die omslag in denken en doen markeerde het project ‘Samen in beleid’, dat Ardis voor het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd. Een intensief traject, oordeelt directeur Roelien Bokelmann.  Maar wel met het beoogde resultaat. “De organisatie is nu veel meer op samenwerking gericht.”

Werken aan vertrouwen

Veranderde wettelijke en financiële kaders maakten een ingrijpende reorganisatie van het KNMI noodzakelijk. Aan Ardis de opdracht om het vernieuwde management te ondersteunen in het realiseren van de aangescherpte doelstellingen. Volgens adviseur Jessica Hettinga is dat gelukt: “het collectief denken en handelen is toegenomen, de mensen weten elkaar te vinden en zijn ook eerder bereid om in elkaars belang te handelen.”