Online Learning


Waar wij in ons boekje ‘Leren van de toekomst’ (2019) al schreven over de VUCA wereld en de impact daarvan op leiderschap, leren en ontwikkelen, hadden wij nooit gedacht dat we er zo snel mee geconfronteerd zouden worden. Het afgelopen jaar is voor veel mensen één groot experiment geweest met op afstand werken, online samenwerken en op afstand leidinggeven. We hebben alle voor- en nadelen kunnen ervaren. Van minder reistijd en functioneler overleg, tot gebrek aan warmte en verbinding met elkaar en de organisatie. Eén ding is zeker: ook al komen we op een gegeven moment in een wereld waarin Corona ons leven niet meer beheerst, het thuis en online werken zal niet meer weg te denken zijn en het ‘Blended leren’ zal niet meer de uitzondering zijn, maar de regel.

 

Op afstand werken

De Corona uitbraak zorgde ervoor dat alle leidinggevenden en medewerkers, direct op afstand van elkaar geplaatst werden. Daarnaast was het crisis, niemand wist hoe dat nu precies werkte en hoe je dat nu precies doet: leidinggeven op afstand. En ons beeld is dat iedereen nog steeds zoekende is. En dat is niet erg.

Het eerste crisisgevoel met de hele steile leercurves en veel improviseren is inmiddels voorbij. We weten inmiddels hoe de online platforms werken, hebben een manier gevonden om contact te houden met elkaar en zijn in de  meeste gevallen in staat om de ‘toko draaiende te houden’. Tegelijkertijd zien we dat er twee grote valkuilen zijn voor leidinggevenden. Ten eerste dat leidinggevenden geneigd zijn om veel zelf te doen en ten tweede dat de focus vaak verschuift naar de praktische, korte termijn. En dit in een periode waarin mensen bij willen dragen, behoefte hebben aan een duidelijk beeld van waar de organisatie heen gaat en tegelijkertijd het persoonlijk welzijn onder druk staat. De werkdruk neemt toe en de energiegevers vallen hier en daar weg. We beginnen de prijs te betalen voor elkaar lang niet fysiek kunnen treffen. Wij zien dat leidinggevenden en teams hierdoor een ander type gesprekken te voeren hebben, onderling en met elkaar. Daarnaast vraagt deze situatie andere vaardigheden van leidinggevenden.

 

Online leren & ontwikkelen

Het afgelopen jaar hebben wij veel geëxperimenteerd met online leer- en ontwikkelvormen. Zo hebben wij leren trainen via verschillende platforms, meerdere online modules en trainingen ontworpen, twee online serious games ontwikkeld en een groot aantal e-modules gemaakt over relevante thema’s voor leidinggevenden. Deels omdat we dit pad al ingeslagen waren, deels (en versneld) omdat de situatie ons daartoe dwong.

Onze ervaring is dat (skills)-trainingen heel goed online kunnen:  denk bijvoorbeeld aan werken met acteurs, werken met Insights en online leiderschapsmodules. Ook reflectiemomenten voor individuen en teams, al dan niet behulp van instrumenten zoals de Ardis Team Check worden goed ontvangen een gewaardeerd. Juist het (met elkaar) stilstaan, contact maken en evalueren is in deze periode hard nodig. Dit zijn dingen die we los aanbieden wanneer teams of individuen hierom vragen. Ook bieden we dit aan als onderdeel van leiderschaps- en talentenprogramma’s, soms bij groepen die elkaar nog niet één keer fysieke hebben ontmoet. De band en openheid die in deze groepen ontstaat, vanuit de veiligheid van ieders eigen huis, is een bijzondere basis om vanuit te mogen werken.

 

Hieronder geven we een overzicht van ons aanbod om zowel individueel als groepsgewijs te leren en ontwikkelen. Uiteraard allemaal via de digitale kanalen.

 

Team Check

De Team Check is een online vragenlijst waarin alle leden uit een team aangeven hoe zij deze periode beleven in het team. De Check betreft mentaal, fysiek en emotioneel welzijn van de teamleden, maar ook naar de onderlinge samenwerking en communicatie. De Team Check is daarmee in te

zetten als een soort team thermometer, om aan de hand daarvan met elkaar het gesprek te voeren over wat de onderlinge wensen en behoeftes zijn en concrete afspraken te maken om hier aan tegemoet te komen.

Benieuwd hoe het met uw teamleden gaat in deze tijd van op afstand werken? Vul de Ardis Team Check in en nodig uw teamleden hier ook voor uit. Het geeft een (geanonimiseerd) overzicht van hoe de verschillende teamleden de huidige werksituatie beleven, waar knelpunten zitten en welke suggesties voor verbetering er zijn.

 ‘Vraag hier de Team Check aan voor uw team’

 

E-modules

Naast online in groepsverband leren, bieden wij ook verschillende E-modules aan over een breed scala aan thema’s. Deze zetten wij vaak in tijdens leiderschapsprogramma’s of in combinatie met specifieke trainingen. In een periode van 4  tot 6 weken doorloop je theorie, maak je een aantal praktijkopdrachten waardoor je in jouw praktijk experimenteert en reflecteer je steeds op wat je daarin tegenkomt, bij jezelf of bij anderen.

Wij bieden E-modules aan over de onderstaande thema’s. Al deze thema’s zijn uitgesplitst in e--modules.

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leidinggeven van dag tot dag
 • Werken met teams
 • Effectief beïnvloeden
 • Strategisch sturen

      

 

Leidinggeven op afstand

We komen uit een periode van crisis en zitten nu in de fase die daarop volgt. Leidinggeven is op afstand en gewoongoed. Maar wat doet dat met jou als leidinggevende? Hoe doe je je werk? Waar leg jij je focus op, de korte en/of lange termijn?

Reflectie en bezinning op deze en andere vragen lijkt méér dan ooit belangrijk. Doen we nu de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? Het is van belang dat leidinggevenden nadenken over wat zij willen bereiken, hoe zij daar zelf in willen werken en wat zij hierin te doen hebben. Op basis daarvan kunnen zij afspraken maken met hun teams en medewerkers.

We onderscheiden hier verschillende thema’s in:

 • - Taak: (Her)definiëren van de bedoeling en opgave, het organiseren van overleg en het verdelen van verantwoordelijkheden.
 • - Relatie: Het organiseren van (sociaal) contact en energie management
 • - Individuele afspraken: Afspraken maken over de wijze waarop je jouw medewerkers aanstuurt en dat hun welbevinden  overeind blijft.

 

Op deze thema’s bieden wij training/coaching aan of organiseren wij reflectie.

 

Impact online

Deze tijd vraagt van alle managers en bestuurders een nieuwe kijk op de wijze waarop zij met elkaar, hun medewerkers en partners in het veld communiceren. Positie innemen, je durven uitspreken en richting geven en anderen daarin meenemen gaan op een andere manier dan face to face. Vertrouwen op bekende presentatietechnieken volstaat niet meer. Online werken vraagt nieuwe vaardigheden in de communicatie en de manier waarop de leiders hun boegbeeldrol vervullen. 

In deze trainingen komen de diverse elementen van het vergroten van impact aan de orde waarbij we inzoomen op de specifieke aspecten van online impact maken. Hoe creëer je oprechte verbinding op afstand? Hoe vergroot je je impact op je publiek wanneer je elkaar niet live ontmoet? Hoe spreek je je medewerkers toe waardoor zij zich ‘aangeraakt’ voelen en in beweging komen? Hoe overtuig je anderen van jouw boodschap? En, hoe vertel je een spannende of lastige boodschap zonder fysiek nabij te zijn?

Onze presentatie-experts nemen je mee in de wereld van online spreken met impact. Zij laten je ervaren hoe je authentiek, waar-achtig overkomt waardoor je, mede (of juíst) dóór de kracht van het beeld, aan impact wint op je publiek. Want, wát je zegt is belangrijk, maar hóe je het zegt via het beeldscherm, bepaalt de impact ervan.

 

 

Insights – online


Insights  Individueel is een instrument dat inzicht biedt in jouw gedragsvoorkeuren. Op basis van een vragenlijst (online) wordt jouw persoonlijke profiel duidelijk, dat wij vervolgens online terugkoppelen in een persoonlijk gesprek van 1,5 uur. Hierin leggen we je de basis principes uit van het model en verdiepen we jouw persoonlijke profiel en de betekenis ervan voor jouw werk.  We verkennen wat een ontwikkeldoel voor jou is en hoe in de praktijk hieraan verder kunt werken. 

Insights voor Teams
In teams gebruiken we Insights als middel om elkaar beter en anders te leren kennen, met als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren. Alle teamleden vullen online de vragenlijst in. In een online sessie waar alle teamleden op inloggen leggen we de basis van het model uit. Vervolgens krijgt iedereen zijn persoonlijke profiel te lezen, aan de hand waarvan de teamleden met elkaar in gesprek gaan over de overeenkomsten en verschillen die ze daar in tegenkomen en hoe dit doorwerkt op de onderlinge samenwerking. We sluiten af met een gerichte opdracht waar het team (online) samen mee aan de slag kan. In een vervolg sessie besteden we vervolgens aandacht aan de verschillende wensen en behoeftes vanuit de kleuren voor belangrijke thema’s als communicatie, feedback  en ieders voorkeuren bij verandering en onzekerheid. Ook dit sluiten we af met een vervolgopdracht. 


Online serious games

We bieden twee online serious games aan: het Systeemlab en het Changelab.

Online Systeemlab
Het Systeemlab is een online game van een dag waarin deelnemers de wetten en krachten van het systeem (de lagen in organisaties) aan den lijve ondervinden. In deze simulatie maken zij met elkaar een organisatie waarin zij ervaren dat positie gedrag bepaalt, en vaak veel minder met individuen te maken heeft dan wordt gedacht. Ook leren ze hoe ze als individu invloed kunnen uitoefenen en het systeem kunnen versterken, in plaats van verzwakken. Na afloop voeren we een ‘Systemisch gesprek’ met de deelnemers over hoe zij de wetmatigheden herkennen in hun eigen organisatie en hoe zij in hun eigen context effectiever kunnen beïnvloeden. 

 

Changelab
Het Changelab is een simulatie waarin we deelnemers confronteren worden met verandering. Zij kunnen naar hartenlust experimenteren met verschillende manieren om deze verandering in goede banen te leiden en aan de hand van verschillende modellen te reflecteren op de impact van verandering op henzelf, anderen en de organisatie.

 

Online samenwerken

In dit webinar gaan deelnemers actief aan de slag over het thema online samenwerken en vergaderen. Hoe breng je het gesprek hierover in je team op een goede manier over op gang? Hoe werk je, vanuit de werkelijkheid van veel thuiswerken en elkaar minder ontmoeten (nog beter) met elkaar samen. Hoe en welke (nieuwe) afspraken maak je hierover als leidinggevende met je team? En hoe voer je het gesprek over (anders) online samenwerken? Naast deze vragen krijgen deelnemers inzicht in online vergadertools en vergadertechnieken om effectief en interactief te vergaderen, met behoud van energie en verbinding.

 

E-coaching strippenkaart

In deze Corona-crisis komt er veel op mensen af. Soms ontstaat er extra druk, soms ruimte of zelfs verveling. Er is afstand en tegelijkertijd soms juist het gevoel van verbondenheid en nabijheid. Er is zorg om wat wegvalt én energie om kansen en vernieuwing. En soms loopt alles door elkaar. Veel mensen benutten deze periode dan ook om zich te bezinnen. Hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat vind ik belangrijk of juist niet? Welke keuzes maak ik in alles wat er op mij afkomt? Hoe ga ik om met de vraagstukken die het werken op afstand met zich meebrengt?

Met onze e-coach strippenkaart kun je drie gesprekken van een uur voeren op een door jou zelf gekozen tijdstip. Je gaat in gesprek met een van onze ervaren coaches en onderzoekt jouw (persoonlijke) vraagstukken en handelingsmogelijkheden.

Mogelijke thema’s die je kunt inbrengen:

 • - Het organiseren van een goede werk/privé balans 
 • - Omgaan met verandering
 • - Omgaan met onzekerheid
 • - Leidinggeven in tijden van crisis
 • - Alleen-samen werken
 • - Loopbaanontwikkeling
 • - Waarde toevoegen in werk

 

 

Leiderschapskompas  

De effecten van de Corona-pandemie hebben op veel leidinggevenden een sterk appel gedaan. Het blijkt dat veel van ons door de hectiek en het thuis (alsmaar door-) werken vrijwel geen ruimte maken voor reflectie.

De behoefte om even stil te staan bij wat er in de buitenwereld gebeurt, wat het effect is op jou, jouw medewerkers, jouw eigen organisatie is kennelijk groot. Om die reden hebben wij een hulpmiddel gemaakt waarmee je zelf kunt reflecteren: het Leiderschapskompas.

De drie rollen die je hebt als leidinggevende staan centraal in dit kompas:

 1. 1. je bent leidinggevende van een team
 2.  2. je bent MT-lid
 3. 3. en je bent ook jezelf, een persoon.
   

We noemen dit ook wel de managementdriehoek. Het kompas biedt reflectievragen vanuit elk van de drie rollen van de managementdriehoek en tips en tools om de uitdagingen van deze tijd te hanteren.

Het Leiderschapskompas is een online tool die je kosteloos kunt aanvragen.

‘Vraag hier het Leiderschapskompas aan’

 

Interesse in bovenstaand aanbod of een andere vraag? Neem contact met ons op via ardis@ardis.nl of via 070-3515351.