Odyssee

Ontwikkelpad voor directeuren binnen de Rijksdienst


Een ontwikkelreis langs vragen:

  • Welke veranderingen zijn er gaande in de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving?
  • Wat betekenen die en tot welke opgave leidt dat voor mijn organisatie en voor mij zelf?
  • Hoe geef ik op authentieke wijze leiding aan het realiseren van deze opgave?
  • Hoe stuur en steun ik mijn organisatie en mijn mensen in deze opgave?

Het doel van Odyssee, een interdepartementaal programma voor directeuren binnen de Rijksdienst, is het vinden van een leiderschapskoers die aansluit bij de veranderingen in de buitenwereld en die bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen organisatie. Concretiseren van persoonlijk leiderschap en het versterken van de groei als authentiek leider staan daarin centraal.

U functioneert in een politiek-bestuurlijke context waarin bijzonder veel beweging en verandering gaande is. Deze complexe en dynamische context stelt u voor opgaven, iedere dag weer. In het Odyssee programma gaat u op zoek naar uw eigen ‘toon & taal’ om hier vorm en inhoud aan te geven. U onderzoekt samen met collega-directeuren hoe de ontwikkelingen in de context en omgeving te herkennen en te inter­preteren zijn, hoe dat aansluit bij de ontwikkeling van uw departement en uw eigen organisatie en wat dat vraagt van uw leiderschap in de dagelijkse praktijk.

Werkwijze & Inhoud

In het Odyssee traject werken we op individueel niveau, in kleine groepen (leerteams) en in een aantal plenaire bijeenkomsten. U stelt - met hulp van anderen en de begeleiders - een persoonlijke leeragenda op om een scherpe focus op uw leerproces te houden. Daarnaast heeft u een proeftuin-traject in uw eigen organisatie.

Inzet & Tijd

Het programma en de zoektocht vragen om een actieve bijdrage: u bent als deelnemer mede verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het programma. U bepaalt mede de invulling van dagen, wie we als spreker uitnodigen en op welke wijze we het programma verder vorm en inhoud geven. Inclusief de geplande sessies vraagt het programma om een inzet van twee dagen per maand. 

Hoe meld ik me aan?

  • Voor meer informatie: bel met het secretariaat van Ardis op 070-351 53 51 of ardis@ardis.nl.
  • Programma: klik hier voor de inhoud van het traject.
Ron Witjas
Ron Witjas
Adviseur en Oprichter
Jessica Hettinga
Jessica Hettinga
Adviseur en Partner

Management Leergang Vrouwen

Schrijf je in!

De Management Leergang Vrouwen (MLV) is voor vrouwen met ambitie, die hun lef en hun persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen of versterken. Naast basis-management vaardigheden, biedt deze leergang de mogelijkheid om in een groep vrouwen je persoonlijke stijl van leidinggeven te onderzoeken en (verder) te ontwikkelen. 

Oriëntatie op Leidinggeven

Schrijf je in!

In de training Oriëntatie op Leidinggeven krijg je antwoord op de volgende vragen. Welke taken en verantwoordelijkheden heb je als leidinggevende nu eigenlijk en passen die wel bij jouw kwaliteiten en ambities? En waar ben je al goed in en waarin moet je je nog verder ontwikkelen?

Train de trainer

Schrijf je in!

Hoe maak ik leerdoelen scherp,  hoe maak ik een training of een workshop interactief en boeiend, welke werkvormen zet ik in, binnen en buiten het lokaal. Met deze vragen gaan wij aan de slag in de training; Train de trainer.