Leiderschapsontwikkeling

Sterker en effectiever worden als leider en manager

Leiderschapsontwikkeling


  • Uw organisatie vaart een nieuwe koers en dit vraagt om een ander type leiderschap.
  • U zoekt voor leidinggevenden een verdieping in het coachen van hun medewerkers.
  • U wilt dat leidinggevenden effectiever worden in het sturen op resultaten en output.
  • Jonge leidinggevenden hebben behoefte aan een verdieping van hun stijl en hun praktische vaardigheden.
  • Ervaren leidinggevenden willen een verdieping van hun inzichten en zoeken een platform om ook van elkaar te leren.

Wij kennen veel startpunten voor een leiderschapstraject. De rode draad is dat goed leidinggeven aan anderen begint met goed leidinggeven aan jezelf. Wij werken daarom altijd van binnen naar buiten en hebben veel aandacht voor de persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en voorkeuren van de leidinggevende.
Daarbij kijken we altijd naar het bredere kader van organisatie- en afdelingsdoelen en de context van de organisatie. Onze programma’s op het gebied van leiderschap en leidinggeven zijn praktisch van aard, gericht op direct effect op de werkplek en ‘dicht op de persoon’.

We bouwen onze programma’s via verschillende lijnen op: een trainingslijn, intervisie of leerteams, praktijk- of groepsopdrachten, feedback op de werkplek, simulaties en ‘action learning’. Zo bouwen we aan een veelkleurig palet van interventies en oefenmogelijkheden. We werken altijd vanuit de cyclus van inzicht – doen - feedback – opnieuw doen.

Door ons goed te verdiepen in de context en kenmerken van de organisatie en haar opgaven, begrijpen we goed waar het in uw organisatie om gaat en stemmen we doelen, oefeningen en programma’s af op wat er nodig is en past. We verbinden ons met de deelnemers en met de opgaven waar uw organisatie voor staat.
 

Best Practices bij Leiderschapsontwikkeling


Alle kaarten open op tafel

Van zelf vertellen hoe het moet naar met elkaar bespreken hoe het kan. Die omslag in denken en doen markeerde het project ‘Samen in beleid’, dat Ardis voor het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd. Een intensief traject, oordeelt directeur Roelien Bokelmann.  Maar wel met het beoogde resultaat. “De organisatie is nu veel meer op samenwerking gericht.”

Werken aan vertrouwen

Veranderde wettelijke en financiële kaders maakten een ingrijpende reorganisatie van het KNMI noodzakelijk. Aan Ardis de opdracht om het vernieuwde management te ondersteunen in het realiseren van de aangescherpte doelstellingen. Volgens adviseur Jessica Hettinga is dat gelukt: “het collectief denken en handelen is toegenomen, de mensen weten elkaar te vinden en zijn ook eerder bereid om in elkaars belang te handelen.”