Organisatieontwikkeling

De ontwikkel-aanpak voor een stapsgewijze realisatie van verandering

Organisatieontwikkeling


  • Uw organisatie staat voor een stevige verandering en u wilt die graag in goede banen leiden.
  • Bepaalde veranderingen in het werkveld en de context vragen om nieuwe werkwijzen binnen uw organisatie. 
  • Uw organisatie beoogt een verandering, maar de mensen zijn ‘verander-moe’.
  • Er is behoefte aan het verhelderen en beter uitdragen van de toekomstvisie van de organisatie.
  • U heeft de doelen van uw organisatie goed voor ogen, maar de weg er naartoe nog niet.

Bij organisatieontwikkeling werken wij volgens de lijnen van de ontwikkel-aanpak. Géén blauwdruk vooraf, maar we stellen - in direct overleg met u - een plan op dat we gaandeweg continu aanscherpen en bijstellen. Via concrete stappen ontwerpen we samen de interventies, kijken we naar wat werkt en gaan van daaruit weer verder. Door het ‘ritme’ van interventies (zoals werkconferenties, workshops, acties op de werkvloer) krijgen we samen met u uw organisatie in beweging.

We werken altijd zowel horizontaal als verticaal: alle lagen in de organisatie doen mee en we zorgen ervoor dat het gesprek tussen de lagen daadwerkelijk plaatsvindt. We kijken zowel naar de structuur (de wijze waarop het georganiseerd is), als ook naar de processen en samenwerking binnen teams en tussen individuen. Tot slot kijken we altijd naar het bredere kader van de afdelingsdoelen en organisatiedoelen en maken dan de vertaalslag naar het individu: wat betekenen deze doelen en deze – gewenste – manier van werken concreet voor jouw gedrag. Opdat de ontwikkeling of verandering landt waar het ertoe doet: op de werkvloer!

Begeleiden van organisatieontwikkeling

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een organisatie waaraan wij, typerend voor Ardis, al vele jaren verbonden zijn. De afgelopen jaren hebben wij (onderdelen van) de EUR begeleid in allerlei organisatieontwikkelvraagstukken. En dat doen we nog steeds met veel plezier. Niet met een masterplan maar steeds met interventies die aansluiten op de urgentie en de energie die aanwezig is om een veranderinspanning te plegen. Vanuit Ardis werkt een pool van adviseurs aan de verschillende vragen, trainingen en programma’s.

Bevorderen van een cultuur van Feedback

Bij de Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waren de medewerkers meer op de inhoud gericht dan dat zij spraken over de onderlinge samenwerking. Aan Ardis de opgave om de drempel voor het geven van feedback te verlagen. “We hebben er positieve energie van gekregen.”

De kunst van het loslaten

De implementatie van het nieuwe werken zou van het CIBG, een uitvoerinsorganisatie  van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, veel meer een resultaatgerichte organisatie moeten maken. Het traject dat hiertoe met Ardis werd ingegaan, leidde echter tot veel meer dan dat, vertelt adviseur Suzanne den Boer. “Het hele fundament is versterkt.”

Alle kaarten open op tafel

Van zelf vertellen hoe het moet naar met elkaar bespreken hoe het kan. Die omslag in denken en doen markeerde het project ‘Samen in beleid’, dat Ardis voor het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd. Een intensief traject, oordeelt directeur Roelien Bokelmann.  Maar wel met het beoogde resultaat. “De organisatie is nu veel meer op samenwerking gericht.”