Professionele ontwikkeling

Verdieping en versterking van houding, vaardigheden en kennis om optimaal te functioneren

Professionele ontwikkeling


  • Meer zicht krijgen op kwaliteiten en drijfveren.
  • Werken aan overtuigingskracht om advieskracht en impact op anderen te vergroten.
  • Op zoek naar werk dat écht past.
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit vergroten. 
  • Competenties van medewerkers gericht verder ontwikkelen.

Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s uit de praktijk van professionele ontwikkeling waarbij wij van dienst kunnen zijn. We geven praktische en intensieve trainingen op gebieden zoals Beïnvloeden, Onderhandelen, Communiceren en Feedback, Vaardigheden voor Professionals en Experts, Talentenprogramma’s, Loopbaanontwikkeling en andere themaprogramma’s gericht op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden.

Professionele en persoonlijke  ontwikkelingen gaan wat ons betreft altijd hand in hand. We kijken naar het vraagstuk van de deelnemer, de context en wat de individuele deelnemer te leren heeft en wil. Daartoe gebruiken we een veelheid aan oefeningen, instrumenten en andere werkvormen die inzicht in het persoonlijk handelen vergroten. Ook werken we met acteurs om de stijl en impact op anderen te onderzoeken en te oefenen. We ontwerpen programma’s die 100% afgestemd zijn op de kenmerken en behoeften van deelnemers. Dit doen we op een persoonlijke en betrokken manier.

Al onze programma’s worden in-company gegeven, dat wil zeggen: op basis van vragen vanuit de organisatie.

Leren(d) netwerken

Minder nadruk op regels en meer op samenwerking. Dat was de uitdaging waar de provincie Noord-Holland voor stond. We willen veel meer een partij zijn die in netwerken actief is en samen met anderen op zoek gaat naar de beste oplossing”, aldus directeur beleid Herman Schartman. Ardis begeleidt de provincie in dit traject. En pikt ondertussen de nodige signalen op waarmee ook de organisatie zelf zich kan verbeteren.

Van hoofd naar hart en buik

Nu investeren in de mensen die het goed doen vergroot de kans dat zij ook in de toekomst aan de organisatie gebonden blijven. Dat is de achterliggende gedachte van het Ardis Talentenprogramma voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Het aanwezige talent wordt optimaal benut”, aldus directeur Ron Witjas.