Teamontwikkeling

Optimaal benutten van talenten en samenwerking binnen een team

Teamontwikkeling


  • Een pas gestart team heeft behoefte aan helderheid over doelen, resultaten en meer onderling vertrouwen.
  • Een team wil zelfsturend gaan werken, maar weet niet goed waar en hoe te beginnen.
  • Teamleden moeten elkaar meer aanspreken op gedrag en resultaten.
  • Er is in een team sprake van een onuitgesproken conflict dat de samenwerking hindert.
  • Een MT dat al langer samenwerkt, wil elkaar beter en meer persoonlijk leren kennen om zo de verschillende kwaliteiten beter te onderkennen en te benutten.
  • Een MT dat voor een gezamenlijke veranderopgave staat, wil die opgave vertalen in concrete stappen die de MT-leden ook gezamenlijk willen uitvoeren.

Het loont altijd de moeite om in te zetten op teamontwikkeling, omdat een optimaal functionerend team zoveel bij kan dragen aan sfeer én resultaten! In een team zijn altijd veel kwaliteiten en talenten aanwezig; het is de kunst (onze kunst!) om die ten volle te benutten. Wij koppelen teamontwikkeling altijd aan de opgaven waar het team voor staat en aan de context waarin dat moet gebeuren. Opgaven en doelen zijn wat dat betreft leidend. We bouwen onze sessies en interventies op binnen een veilige en vertrouwde sfeer, waardoor ook lastige onderwerpen aan bod kunnen komen. Naast een veelheid van (actieve) teamoefeningen en simulaties nemen we tevens tijd voor het ‘goede gesprek’ binnen het team zodat de gesprekken ook gaan waar het over moet gaan. Soms lastig, soms confronterend en pijnlijk, maar altijd effectief en respectvol.

 

Resultaatverantwoordelijke teams in het onderwijs

 “Let’s change. You. Us. The world”, dit is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. De Haagse Hogeschool wil haar studenten in hun kracht zetten om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Ardis is heel vereerd om De Haagse hierbij te mogen ondersteunen.

De verschillende petten bij leidinggeven

Bij een groot bedrijf als Tata Steel draait het maandelijks, wekelijks en dagelijks om de kpi’s. Halen we de aantallen en leveren we de kwaliteit die onze klanten van ons verwachten?Geen wonder dat leidinggevenden vooral hierop stuurden. In het MT ontstond een gesprek over de petten die elke leidinggevende bij Tata Steel heeft, die van manager, leider en coach. Vooral de rollen van leider en coach waren wat onderbelicht. Bij Ardis kwam de vraag om hier aan bij te dragen. 

De kunst van het loslaten

De implementatie van het nieuwe werken zou van het CIBG, een uitvoerinsorganisatie  van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, veel meer een resultaatgerichte organisatie moeten maken. Het traject dat hiertoe met Ardis werd ingegaan, leidde echter tot veel meer dan dat, vertelt adviseur Suzanne den Boer. “Het hele fundament is versterkt.”