Lees/ luister/ kijk

Leestips over moraliteit en ethiek

 


The perverse organisation and its deadly Sins The perverse organisation and its deadly Sins 

Susan Long (2008)

Susan Long is als hoogleraar Creatieve en Duurzame Organisaties verbonden  aan het Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia. In The perverse organization and its deadly sins, onderzoekt zij de aard en aanwezigheid van perversiteit in organisaties. Aan de hand van casuïstiek werkt zij de corporate sins trots, hebzucht, afgunst en luiheid/nalatigheid uit.


The Righteous Mind – Why good people are divided by politics and religionThe Righteous Mind – Why good people are divided by politics and religion 

Jonathan Haidt (2012)

Haidt onderzoekt intuïtieve basis van moraliteit, moreel besef en welke morele verschillen er zijn tussen culturen, inclusief de culturen van Amerikaanse progressieven, conservatieven en liberalen. Hij onderzoekt hoe organisaties zich zó kunnen organiseren dat ze ethische missers kunnen voorkomen. Jonathan Haidt is Professor of Ethical Leadership.


Waarden aan het werk – over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionalsWaarden aan het werk – over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals

Tonja van den Ende (2011)

Bewustwording van de complexiteit van strijdende normen en waarden is van groot belang om goede keuzes te kunnen maken. Aan de hand van interviews en casuïstiek biedt Waarden aan het werk belangrijke aanknopingspunten voor het verder versterken van de normatieve leerprocessen van professionals en hun organisaties.


Hoe ik talent voor het leven kreegHoe ik talent voor het leven kreeg

Rodaan Al Galidi (2017)

Roman over mensen die onderworpen zijn aan wetten en regels. Rodaan Al Galidi (Irak) putte voor deze roman uit zijn eigen ervaringen als asielzoeker in Nederland.


Tonen van de Top – De rol van topambtenaren in het integriteitsbeleid Tonen van de Top – De rol van topambtenaren in het integriteitsbeleid 

dr. Leonie Heres (2016)

Dit onderzoek verschaft een praktisch inzicht in de manier waarop topmanagers ethisch leiderschap in de publieke sector vormgeven. Het gaat in op de volgende vragen: Wat moet er worden verstaan onder ethisch leiderschap? Wat zijn de effecten van ethisch leiderschap? En welke factoren faciliteren of belemmeren ethisch leiderschap?


JudasJudas 

Amos Oz (2014)

Judas, universeel symbool voor verraad, het ‘foute’ doen. Maar wat zou er te lezen zijn in een Evangelie van Judas? Wat nu als… Zouden we bereid zijn te luisteren en tot een her-weging van zijn daad te komen?


Morele verantwoordelijkheid te midden van meervoudigheid
de toegevoegde waarde van het kritische individu in complexe omgevingen met meervoudige belangen – in: Beleid en Maatschappij 2012

Liesbeth Noordegraaf en Lotte van Vliet

Deze Rotterdamse onderzoekers duiden ‘complexiteit’ en ‘meervoudigheid’. ‘Complexiteit’: ‘de onmogelijkheid om volledige kennis te verwerven over de werkelijkheid waarin we leven’. ‘Meervoudigheid’: het gegeven dat voor vele sectoren, organisaties en individuen geldt dat zij ‘meerdere belangen en doelen dienen’. Zij doen een pleidooi om meer kritisch vermogen te ontwikkelen: ‘de reductie van complexiteit betekent niet dat de complexiteit ook daadwerkelijk verdwijnt’.

Download de pdf


Een bijbelEen Bijbel

Philippe Lechermeier en Rébecca Dautremer (2014)

Bijbelverhalen vertellen onze geschiedenis in duizenden mythen, verhalen en legendes. Deze vertellingen helpen ons de wereld te begrijpen. Of we gelovig zijn of niet, of we het leuk vinden of niet, deze verhalen vormen het fundament van onze samenleving’, schrijft verteller Philippe Lechermeier in het voorwoord. Wij voegen eraan toe: de bijbelverhalen helpen ons het leven begrijpen, de menselijke interacties, het menselijk onvermogen én ons vermogen tot compassie.


Onderbuik – Nieuw licht op redelijkheid Onderbuik – Nieuw licht op redelijkheid 

Marte Kaan (2017)

Redelijkheid ontglipt ons steeds meer naarmate we sterker naar redelijkheid verlangen. Aan de hand van psychoanalyticus Erich Fromm laat psycholoog Marte Kaan zien dat een redelijk mens vooral ook emotioneel vaardig moet zijn. Wie schijnbaar overtrokken, ongepaste en schaamtegevoelens serieus neemt, leert dat de onderbuik recht van spreken heeft.

Magazine 15 - Artikel 01

Do the right thing

Magazine 15 - Artikel 02

Niet zo makkelijk

Magazine 15 - Artikel 03

Interview Ruud Meij

Magazine 15 - Artikel 04

Wegkijken

Magazine 15 - Artikel 06

Brene Brown

Magazine 15 - Artikel 08

Jonathan Haidt

Magazine 15 - Artikel 09

Onze benadering

Magazine 15 - Artikel 10

Licht uit. Spot aan. SHAME ON ME!

Magazine 15 - Artikel 11

Sluier van schaamte

Magazine 15 - Artikel 12

Luisteren tussen de regels door

Magazine 15 - Artikel 13

Reflectie op rekenschap

Magazine 15 - Artikel 14

Co-resolve – Inclusieve besluitvorming

Magazine 15 - Artikel 15

Dialoogtafels