Do it yourself!

Sluier van schaamte

Sluier van schaamte‘Waar is het dichtstbijzijnde zwarte gat, zodat ik daarin kan verdwijnen?’ Herkenbare behoefte, nadat iets helemaal is misgegaan? Herkenbaar ook om gevoelens van schaamte vooral weg te duwen of toe te dekken? Het is misschien nauwelijks voor te stellen, maar door de situaties waarin schaamte opkomt in zorgvuldigheid te bekijken en bespreken, is vaak ook veel wijsheid te ontdekken. Een stappenplan dat hierbij behulpzaam kan zijn:

  1. Bespreek eens met elkaar verschillende situaties waarin je een gevoel van schaamte bekroop. Wissel uit wat het precies was waarvoor je je schaamde. Stel vragen aan elkaar om dat te verduidelijken.
  2. Kies één situatie die de betrokkene werkelijk raakte en die zich goed leent voor nader gezamenlijk onderzoek.
  3. Beschrijf die situatie zo concreet mogelijk: wat gebeurde er precies? Wat deed je? Wat deden anderen? Wat dacht je? Wat voelde je?
  4. Probeer vervolgens het gevoel van schaamte onder woorden te brengen. Waar schaamde je je precies voor, wat was er zo beschamend aan?
  5. In welke zin deed je een ander, jezelf of de werkelijkheid geweld aan?
  6. Wat wordt onthuld door de schaamte? Welke ideeën, opvattingen, gewoonten en (zelf-) beelden worden in deze ervaring duidelijk en mogelijkerwijs ter discussie gesteld?
  7. Hoe zou het voor je zijn om je in deze situatie niet te schamen? Wat is daar vreemd aan?
  8. Welke onderliggende opvatting of zelfbeeld wordt daarmee zichtbaar?
  9. Wat doet het openlijk spreken over iets waarvoor je je schaamt met je als persoon?

Vrije Ruimte, praktijkboek: Filosoferen in organisaties (2008), Kessels, Boers & MostertUit: Vrije Ruimte, praktijkboek: Filosoferen in organisaties (2008)
Kessels, Boers & Mostert

Magazine 15 - Artikel 01

Do the right thing

Magazine 15 - Artikel 02

Niet zo makkelijk

Magazine 15 - Artikel 03

Interview Ruud Meij

Magazine 15 - Artikel 04

Wegkijken

Magazine 15 - Artikel 05

Leestips over moraliteit en ethiek

Magazine 15 - Artikel 06

Brene Brown

Magazine 15 - Artikel 08

Jonathan Haidt

Magazine 15 - Artikel 09

Onze benadering

Magazine 15 - Artikel 10

Licht uit. Spot aan. SHAME ON ME!

Magazine 15 - Artikel 12

Luisteren tussen de regels door

Magazine 15 - Artikel 13

Reflectie op rekenschap

Magazine 15 - Artikel 14

Co-resolve – Inclusieve besluitvorming

Magazine 15 - Artikel 15

Dialoogtafels