Werkbeeld


Het Ardis Werkbeeld is een instrument dat voor u en uw team in kaart brengt hoe elementen van HNW worden ervaren. Het Werkbeeld geeft u directe aanknopingspunten voor een optimale invoering van HNW.

 

Start nu uw eigen Werkbeeld!

 

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

 Wij hebben ‘Het Nieuwe Werken’ in 2012 als thema voor onze traditionele nieuwjaarsboekje gekozen omdat we het actueel en fascinerend vonden. Het is in veel organisaties nog steeds een actueel thema.

Vanuit onze ervaring in de adviespraktijk en beschikbare literatuur hebben we de belangrijkste elementen van ‘Het Nieuwe Werken’ en ‘Het Resultaatgerichte Werken’ en de invoering hiervan voor u op een rij gezet. Die geven we weer in de vorm van een fabel, met daarachter zeven essenties zoals wij die zien. Alles met de bedoeling om u te inspireren en onze kijk op de essenties van deze belangrijke verandering en de invoering ervan te geven.

Deze fabel vindt u in ons overzicht van Ardis Cahiers  en heet: 'Het konijn uit de hoed'. 


PROBEER UIT!
Acculader
Acculader
360º Feedback
360º Feedback
Ardis Stijl Analyse
Ardis Stijl Analyse
Insights Discovery
Insights Discovery
PROBEER UIT!
Teambeeld
Teambeeld
Waardenbeeld 
Waardenbeeld 
PROBEER UIT!
Werkbeeld
Werkbeeld
PROBEER UIT!
Ardis Type Indicator
Ardis Type Indicator
PROBEER UIT!
HIP
HIP