Blended Learning

Leren op het juiste moment in de juiste vorm

Wanneer wij met opdrachtgevers blended learning vormgeven, wordt er vaak gedacht dat een programma blended is wanneer voor- en achteraf content wordt aangeboden. Wij zien dit anders: wij bieden de juiste (blended) leercontent op het juiste moment in de juiste vorm (digitaal) aan op álle momenten in het programma.

Dit doen we via verschillende digitale leertools en met een divers pakket aan content. Denk hierbij aan een persoonlijk online leerplatform waarop deelnemers voorafgaand, tijdens en na de training continu aan de slag gaan; zij lezen, bekijken of beluisteren informatie, plaatsen zelf informatie, chatten met elkaar en de trainer, doen opdrachten etc. Ook maken we gebruik van mobiele leerapps die het geleerde op het netvlies houden.

Micro learning

Eén van de vormen waarin blended learning is micro learning. We knippen de leercontent als het ware op in “learning bites”. Learning bites zijn kleine stukjes leercontent die maximaal enkele minuten duren en die we aanbieden in de werkcontext. Op deze manier past men de stof direct toe in de praktijk en stimuleren we het “just enough, just in time & Just for me” leren.

Flipping the classroom

In de ‘Omgedraaide Klas’ wordt de klassikale instructie omgewisseld met individueel ‘huiswerk’. Klassikale kennisoverdracht en -instructie wordt online aangeboden en doet de deelnemer thuis. Deze maakt plaats voor video’s of andere vormen van online instructie die de deelnemer op elk gewenst moment kan doen. Het verdiepen en oefenen gebeurt vervolgens op tijdens de trainingsmodule of (team)bijeenkomst. Zo ontstaat er meer ruimte voor extra uitleg en voor verdieping van de stof en het vertalen hiervan naar de eigen werkpraktijk. Ook vergroot het de autonomie van de deelnemer over het eigen leerproces; deelnemers bepalen zelf wanneer ze een video bekijken en als iets niets meteen duidelijk is, kunnen ze de video pauzeren, terugspoelen of nog eens in zijn geheel bekijken.

Flipping the Classroom heeft, in ieder geval in het hoger wetenschappelijk onderwijs, een positief effect op de slagingspercentages van leerlingen. Zo blijkt uit een flipping-pilot van Rijksuniversiteit Groningen dat 4 van de 6 docenten vinden dat studenten met deze lesvorm een sterkere leerervaring en een beter begrip van het lesmateriaal hebben. Daarnaast is bij de helft van de deelnemende docenten een toename zichtbaar in het slagingspercentage. Deze resultaten komen overeen met bestaand onderzoek.

Borging met behulp van blended learning

Deelnemers stappen na afloop van een training vaak weer terug in de waan van de dag. Ze komen er vervolgens niet altijd aan toe om het geleerde daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Om de effecten van een leer- of verandertraject goed te kunnen borgen, zijn herhaling en vernieuwing belangrijke succesfactoren. Daarom passen we ook blended learning toe in het natraject. Hiermee ondersteunen we deelnemers na afloop van een training met content die handvatten biedt voor in de dagelijkse praktijk. Deze content bieden wij aan middels een online leerplatform of een van de leerapps waar wij mee werken. Doordat we de content via mobile aanbieden, kunnen de deelnemers hier gebruik van maken wanneer hen uitkomt en wanneer zij het nodig hebben. Dat is de basis voor onze blended programma’s.

Voorbeelden van blended learning in de praktijk

U vraagt zich wellicht af hoe die leercontent er dan exact uitziet? Hieronder geven we twee voorbeelden.

1. Evergreen Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid

We hebben een aantal van onze “evergreens” geselecteerd om te digitaliseren. Oftewel: klassiekers uit ons vakgebied en waar vraag naar is vanuit verschillende organisaties. Een voorbeeld hiervan is Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid. Op dit thema ontwikkelden we in co-creatie met T-wise een digitaal pakket. Dit pakket bestaat onder andere uit een podcast met onze adviseurs Andres en Robert die hun ervaringen over dit onderwerp delen, een videoanimatie met uitleg over de theorie , een infographic en video-opdrachten om mee te oefenen. Dit digitale pakket krijgen de deelnemers voorafgaand aan de training. Dit versnelt het leerproces: deelnemers hebben al kennis van en geoefend met de theorie, waardoor wij in de training snel de diepte in kunnen gaan.

Na afloop van de training bieden we vervolgens nog verschillende opdrachten aangeboden via de leerapp Zeggut . Zeggut stuurt deelnemers op onverwachte momenten prikkelende ‘learning bites’ zoals stellingen, (quiz)vragen, opdrachten of het bekijken van een filmpje. Zeggut is hiermee de perfecte micro-learning tool om retentie te bevorderen en de leercurve te verlengen.

2. Leercontent op maat

Onze opdrachtgevers vragen ons ook steeds meer om blended leercontent op maat te ontwikkelen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor een aantal vakopleidingen en talentenprogramma’s binnen diverse departementen. We hebben voor hen onder andere een online leeromgeving ontwikkeld die als rode draad door het gehele programma loopt.

In deze online leeromgeving bieden we content aan in de vorm van e-learning. Denk aan interviews met experts, animaties over thema’s als Feedback en Situationeel leidinggeven, infographics, podcasts, video- en voiceblogs, vragenlijsten en evaluatie- of reflectievragen. Deelnemers lezen zich voorafgaand aan de training in en verdiepen zich in de leerstof. Tevens hebben zij de mogelijkheid om hierover online met elkaar in gesprek te gaan, of te sparren met elkaar of één van de begeleiders in de chats.

Situationeel leidinggeven

Ardis en T-wise ontwikkelenden een voiceblog over Situationeel leidinggeven waarin de basis van het model wordt uitgelegd. Met behulp van acteurs krijgen deelnemers tevens meer uitleg én een voorbeeld over de vier stijlen van situationeel leidinggeven, zoals in deze voiceblog over ‘ondersteunen’. Deelnemers krijgen hier bijvoorbeeld de vraag over om na te denken wat de stijl is waar ze zich het meest comfortabel in voelen.

Gedurende de opleiding of het ontwikkeltraject wordt het leerproces van de deelnemers door het gebruik van de content ondersteund door de online leeromgeving up-to-date te houden, aan te vullen en te monitoren. Op deze manier blijven de deelnemers betrokken en de leerstof levend en actueel. Hierdoor brengen we het leren naar waar het thuishoort en het meest effectief is: de werkplek.

Onze partner in blended learning: T-Wise

Wij werken samen met onze vaste partner T-wise, een bureau dat digitaal en online leren vormgeeft. T-wise ontwerpt, ontwikkelt en produceert verschillende digitale leeroplossingen en de daarbij horende content.

Meer weten over onze blended programma’s en online leren?
of wil je één van de digitale leertools ervaren?