Over Ardis

Complexe opdrachten, compassievolle scherpte, persoonlijke verbinding

Wij zijn een middelgroot organisatieadviesbureau en begeleiden organisaties in de publieke sector met duurzame en doelgerichte ontwikkeling van mens en organisatie.

Wij geloven dat organisaties zich ontwikkelen wanneer de mensen die er werken zich ontwikkelen. We werken met hoofd, hart en handen. Complexe veranderingen gaan we niet uit de weg. Daar worden we juist enthousiast van. Dit doen we vanuit compassievolle scherpte en persoonlijke verbinding, met steeds oog voor doelen en resultaten. We ontwerpen en begeleiden interventies variërend van strategische managementconferenties tot individuele coaching, van intervisie tot leiderschapstrajecten, (management)-teambegeleiding en opgavegerichte samenwerkingsverbanden.

We hebben stevige wortels binnen de overheid en werken op alle lagen: zowel beleid, als uitvoering en inspecties. Daarnaast werken we op vele universiteiten en hogescholen en binnen het MBO. Dit alles doen we al sinds 1990 met 25 bevlogen collega’s in vaste dienst en 35 adviseurs in de flexibele schil, die we graag dichtbij houden.

Echt Ardis? Betrokkenheid, vakmanschap en creativiteit.

Betrokkenheid: we verdiepen ons in de organisaties waar we werken, hun opgave(n), ambities, context en eigenaardigheden. Zodat we precies kunnen doen wat nodig is. Om die reden geven we trajecten graag in co-creatie met onze klanten vorm.

Vakmanschap: Onze roots liggen in het trainersvak en het werken met groepsdynamica. Dit is het fundament onder ons ambacht en onze professie. Tijdens opdrachten houden we onszelf steeds scherp: leiden de interventies en de aanpak tot de beoogde resultaten, wat werkt, wat kan beter of anders? Daarnaast besteden we continu aandacht aan de ontwikkeling van onze eigen kennis en kunde.

Creativiteit: We hebben geen standaardprogramma’s. Met plezier bedenken we interventies op maat en zoeken we steeds vernieuwing, uiteraard aansluitend bij de beoogde doelstellingen en resultaten. Blended learning en gamified learning -het inzetten van spelelementen in het leren- spelen een belangrijke rol in onze aanpak.

Dit bieden wij

Betrokkenheid

Vakmanschap

Creativiteit

Onze expertises

Hoe wij impact creëren

Leiderschaps ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Opgavegericht samenwerken

Team ontwikkeling

Professionele ontwikkeling

MVO

Onze bijdrage aan een betere wereld

De wereld staat voor grote maatschappelijke opgaven. Daar zijn wij ons bewust van en we voelen ons verantwoordelijk daar onze bijdrage aan te leveren. Denk aan thema’s als klimaatverandering en kansengelijkheid, zowel in binnen als buitenland. In onze opdrachten maken we vaak een morele afweging of we hiermee bijdragen aan een betere wereld en ook organiseren wij naast ons werk verschillende activiteiten om iets terug te doen.