Over Ardis

People, Professie en Plezier

Over Ardis


Wij zijn een organisatieadviesbureau dat sinds de start in 1990 op hoog niveau opereert binnen Rijksoverheid, Gemeenten, Universiteiten, Hogescholen en Bedrijfsleven. Sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever en deelnemers, creativiteit in onze programma’s en werkvormen en vakmanschap in ons advies- en opleidingswerk kenmerken de werkwijze van Ardis.

De naam Ardis komt uit het Grieks en betekent ‘speerpunt’ of ‘pijlspits’ - in associatie met doeltreffendheid en gerichtheid.

 

Bij Ardis hanteren we sinds de oprichting drie P’s als motto: People, Professie en PlezierPeople: werken met collega’s waarmee je veel gemeen hebt en waarmee je op gelijk niveau kunt werken en lachen. Het vak - de Professie, in al zijn facetten op een zo hoog mogelijk niveau uitoefenen. En Plezier in alles wat we doen!