Onze publicaties

Relevante thema’s bondig beschreven

Cahiers, spellen, inspiratiekaarten. Jaarlijks maken we een publicatie waarin we een actueel en relevant thema duiden, beschrijven en vertalen naar een eigen model of handige werkwijze. Op deze pagina kun je een of meerdere publicaties bestellen.

Ardis cahier Psychologische veiligheid

Ons nieuwste Ardis cahier (voor wie al langer met Ardis meeloopt: een ‘ouderwets’ rood boekje) staat helemaal in het teken van psychologische veiligheid: wat is het en hoe herken je het? Op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau.
We belichten de belangrijkste theorieën over het thema, verkennen hoe ons brein soms in de weg zit en soms ook helpt. We geven vooral ook veel praktische tools om te werken aan het vergroten van veiligheid en om daarmee als individu, team en organisatie wendbaarder te worden.
Psychologische (on)veiligheid, het is – in alle sectoren – hét topic van deze tijd. Een meer dan relevant thema, dat ook weerbarstig en complex is. Een thema dat oude denkbeelden over hoe in teams en organisaties topprestaties te bereiken (terecht) ter discussie stelt. Het hangt samen met inclusie, integriteit en innoverend vermogen.
Psychologische veiligheid is een onmisbare voorwaarde en verdient gerichte aandacht en onderhoud, juist in deze turbulente tijden.
Lees verder

Wil je het cahier over psychologische veiligheid ontvangen? Vul dan het bestelformulier in.

2023

Leiderschap in turbulente tijden

We leven in turbulente tijden. De maatschappelijke vraagstukken worden complexer. De morele dilemma’s ingewikkelder. Het appèl op inclusie en diversiteit groter. De roep om een veilige werkomgeving luider. De huidige systemen piepen en kraken.
Wat vraagt dit van leiderschap? Hoe blijf je als leider staande in deze turbulentie?
Op onze inspiratiekaart Leiderschap in turbulente tijden beschrijven we de kenmerken van leiderschap in turbulentie en werken we vijf thema’s uit.
Lees verder

Klik op bestellen om deze inspiratiekaart in huis te halen.

2022

Routekaart voor veranderen

Verandering is er altijd en van alle tijden. Het is een proces van ontregelen, inspireren, structureren, organiseren en handelen. Op onze ‘Routekaart voor veranderen’ staat een overzicht van de belangrijkste tips en modellen om door het veranderbos te bewegen. Voor wie nog wat meer verdieping of verbreding zoekt: op deze pagina vind je extra bronnen en aanvullende informatie. We hebben de routekaart ook als Z-card beschikbaar gesteld.
Lees verder

Klik op bestellen om de Z-card in huis te halen.

2021

Leiderschapsspel

Het spel Spelen met Delen is een spel dat je met je collega’s kunt spelen en dat verbindt, verrast en verdiept. In een speelse en luchtige vorm beantwoord je verdiepende en soms prikkelende vragen over jouw leiderschap en jouw team.
Je nodigt elkaar uit, geeft feedback en kunt het zo spannend maken als je zelf wilt. Het doel van het spel is elkaar op een inspirerende en verrassende wijze te ontmoeten, samen ontdekkingen te doen over jullie (persoonlijk) leiderschap en individueel en als team te groeien.
Wij wensen je veel speelplezier!
Lees verder

Leiderschapsspel bestellen?

2020

Leren van de toekomst

In 2020 vieren wij het 30-jarig bestaan van Ardis. Een moment dat ons met een zekere trots vervult: 30 jaar bouwen aan een bureau dat een gewaardeerde plek inneemt binnen de Nederlandse advies- en ontwikkelpraktijk.
We zijn ook dankbaar, voor de samenwerking met en het vertrouwen van onze opdrachtgevers door al die jaren heen. Een samenwerking waarin wij konden presteren én onszelf ontwikkelen. Zonder uw uitdagingen en opgaven waren wij nooit zover gekomen. En zonder de talloze contacten en interacties met deelnemers hadden – ook – wij nooit zó veel kunnen leren en genieten.
In 1990 begonnen we vanuit voor ons drie belangrijke waarden: People, Professie en Plezier. Samen met leuke collega’s op een plezierige manier je vak uitoefenen. Dertig jaar later zijn deze waarden nog steeds richtinggevend. De basis die we in de eerste jaren met Doreen Leppink, Louk Sier en Rinck Soeters hebben gelegd bleek een uitstekend fundament voor 30 jaar ontwikkeling van ons vak en onszelf. Hoewel zij deze mijlpaal niet meer met ons kunnen meemaken, blijven zij in hoofd en hart bij ons, met hun professionaliteit, gedrevenheid en humor die zich in ons bureau voortzet.
30 jaar later: hetzelfde bureau, hetzelfde vak, maar met nieuwe mensen en nieuwe technieken en vormen! We gingen van trainen ‘sec’ naar opleiden-‘plus’ en van daaruit naar organisatieverandering en organisatieontwikkeling. We werken nog vanuit dezelfde drive en ambachtelijkheid, maar grotendeels met andere interventies en methoden dan toen. Want het vak – én wij – zijn verder gegaan. Waar we nu staan en vooral hoe we vanaf hier verder denken te gaan, beschrijven we in dit traditionele jaarlijkse cahier. We blikken (kort) terug en daarna vooruit.
Eerst terug omdat het goed is om te weten waar je vandaan komt en hoe je gegroeid bent. Het is goed mogelijk dat u in die terugblik op 30 jaar organisatieontwikkeling ook uw eigen ontwikkeling en ervaringen herkent. U was er tenslotte voor een groot deel bij! Daarna blikken we tien jaar vooruit, naar 2030. Het gaat ons er niet om de toekomst te voorspellen. We willen onszelf en u de toekomst voorstellen: welke ontwikkelingen zien we nu al aankomen en – als we die uitvergroten – welke effecten zullen ze hebben op leren, ontwikkelen en organiseren? Een uitdaging, om 10 jaar vooruit te blikken. Maar één die ons inspireert en in beweging houdt.
Wat kunnen we leren van de toekomst, zodat we er snel en adequaat op in kunnen spelen? Dat is de uitdaging die we voor u beschrijven in drie katernen. U kunt de katernen los van elkaar lezen in de volgorde die u zelf wilt. In die zin heeft u zelf de regie over dit boekje. Net als bij het leren van de toekomst. Wij wensen u veel leesplezier, herkenning én inspiratie!
Lees verder

Boekje bestellen?

2019

Anders dan anders

Ons traditionele jaarboekje heeft ditmaal een spannend thema: omgaan met verschillen tussen mensen er tegelijkertijd voor zorgen dat, ondanks al dat verschil, iedereen er volledig bij hoort.

Een opgave voor iedere leidinggevende, ieder team, voor de gehele organisatie – zelfs op landelijk en wereldniveau. Hoe betrekken én benutten we iedereen en alle beschikbare kwaliteiten, hoe voorkomen we dat individuen en groepen mensen buitengesloten raken en er niet bij mogen horen?
Lees verder

Boekje bestellen?

2018

Werkdruk - werkgeluk

Werkdruk en Werkgeluk hangen nauw samen: wie te veel werkdruk heeft, zal minder werkgeluk ervaren. En wie veel werkgeluk ervaart zal meer werkdruk aankunnen.
Het zijn twee kanten van de medaille die werk-contect heet. Een context die in alle overvloed om balans vraagt, willen we ons goed en gelukkig voelen in en met ons werk.
Lees verder

Boekje bestellen?

2017

Richting & ruimte

Van een tijdperk vol veranderingen, gaan we naar een verandering van tijdperk. Anders denken over organiseren is nodig en omvat ook anders omgaan met mensen en hun drijfveren en capaciteiten.
In dit boekje schetsen wij u de achtergrond van deze verandering en de concrete uitwerking naar zelforganisatie en zelfsturing. Een aanrader voor eenieder die zelf of binnen de eigen organisatie met deze thema’s aan de slag wil.
Lees verder

Boekje bestellen?

2016

In de pas, uit de pas

Dit boekje heeft als thema de dynamiek tussen Politiek en ambtenaar. Het gaat specifiek in op de drie perspectieven van waaruit je naar maatschappelijke vraagstukken kunt kijken en over het ‘schakelen’ tussen die perspectieven.
Het is onze overtuiging dat je je bewust moet zijn vanuit welk perpsectief je zelf naar een maatschappelijk vraagstuk kijkt en tegelijk moet beseffen, dat vasthouden aan je eigen perspectief meestal de kortste weg naar onbegrip en stagnatie is.
Bewustzijn en meebewegen is de opgave voor eenieder die deel uitmaakt van een politiek-ambtelijke organisatie en werkt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Dit boekje geeft inzicht en handvatten voor de praktijk.

Lees verder

Boekje bestellen?

2015

Zoo nieuwe stijl

In de traditie van de Ardis boekjes gaat de fabel dit keer over een dierentuin die voor een majeure verandering staat: van aanbodgericht naar klant- of vraaggericht werken!
Onder leiding van Giraffe gaan Buffels, Apen, Zebra’s en alle andere dieren uit het safaripark op zoek naar een methode om de hele organisatie in ontwikkeling te brengen. Ze ontdekken de ontwikkel-aanpak: een werkwijze waarbij je stapsgewijs de gehele organisatie betrekt en steeds leert van toegepaste inzichten om van daaruit samen nieuwe stappen te zetten.
Naast de fabel vindt u in korte ‘kaders’ de essenties van de Ontwikkelaanpak bij Organisatieverandering. Dit Ardis cahier is zowel op papier als in een e-versie beschikbaar.

Lees verder

Boekje bestellen?

2014

Ik zie, ik zie...

Het thema van dit boekje betreft één van de basiselementen van ons vakgebied: feedback. Zonder feedback wordt leren lastig, zo niet onmogelijk. Aan de hand van de traditionele fabel, beschrijven we een werkwijze die ons helpt feedback systematisch te verzamelen en terug te geven: de 360° feedback.
Een werkwijze waarbij meerdere mensen rondom één kandidaat een inschatting maken van het functioneren en waarbij we zo de ‘wijsheid van de groep’ benutten.
Vanuit dat beeld kunnen we een gesprek voeren over functioneren, kwaliteiten en ontwikkeling. Onze jarenlange ervaring met dit instrument – met een paar duizend gevoerde gesprekken en het statistisch onderzoek dat we jaarlijks uitvoeren, delen we graag met u in dit cahier. Of u kunt een kijkje nemen op www.360graden-feedback.nl.

Lees verder

Boekje bestellen?

2013

Het konijn uit de hoed

Het onderwerp van dit cahier is Het Nieuwe Werken omdat we het actueel en fascinerend vinden. Vanuit onze ervaring in de adviespraktijk en beschikbare literatuur hebben we de belangrijkste elementen van Het Nieuwe Werken en Het Resultaatgerichte Werken en de invoering hiervan voor u op een rij gezet.
Die geven we weer in de vorm van een fabel, met daarachter zeven essenties zoals wij die zien. Alles met de bedoeling om u te inspireren en onze kijk op de essenties van deze belangrijke verandering en de invoering ervan.
Lees verder

Boekje bestellen?

2012

Tijd voor talent

Het onderwerp van dit cahier is talent. Zowel het talent dat de individuele werknemer kenbaar en inzetbaar maakt als het talent dat de organisatie nodig heeft om succes te realiseren. We bekijken dit thema vanuit verschillende ‘posities’ binnen de organisatie: de top, de midden-managers en de individuele medewerker.
Daarnaast bekijken we talent ook vanuit het generatie-perspectief en bieden invalshoeken voor het ontwikkelen van de specifieke talenten die iedere generatie bezit. En zoals u van ons gewend bent, koppelen we de serieuze inhoud aan een luchtige fabel, ditmaal over mieren, in een decor van krimp, keuze én kansen.
Lees verder

Boekje bestellen?

2011

Hoe een koe een haas...

Het thema van dit cahier is ‘Leren op de Werkplek’. Ook dit keer kozen we voor een fabel als verhaalvorm. In het tweede deel van dit cahier beschrijven we de belangrijkste factoren van het leren op de werkplek.
We bieden een concreet model en eindigen met een checklist die het leren in het werk van alledag moet ondersteunen. Want het effect in de praktijk, dat is en blijft de essentie van al het leren in organisaties.
Lees verder

Boekje bestellen?

2010

De rode zebra

​Leiderschap is een zeer breed onderzocht en besproken begrip. Er is ook veel over te zeggen en op aan te merken! Uit de antwoorden van honderden cursisten, aangevuld met onze eigen ideeen en ervaringen, alsook veel literatuur, komen wij tot enkele belangrijke thema’s die het leiderschap vorm en inhoud geven.
Deze selectie weerspiegelt onze visie op Leiderschap en geeft u ook inzicht in de wijze waarop wij daar in onze leiderschapsprogramma’s vorm en inhoud aan geven.
Lees verder

Boekje bestellen?

2009

Thema's voor teams

Hoe teams tot topprestaties komen is het centrale onderwerp van dit cahier. We schetsen een viertal kernthema’s die zeer bepalend zijn voor het goed functioneren van een team.
Ook geven we u een kaartenset waarmee u op eenvoudige wijze het teambeeld van uw team kunt maken. Hoe staat uw team ervoor als u zelf de maat neemt met behulp van de thema’s? En hoe denken uw teamleden daar over? U kunt ook digitaal de vragenlijst Teambeeld invullen, samen met de leden van uw team. Uiteraard is dit een mooie opmaat voor een teamdag om nader te praten over en te werken aan jullie team!
Lees verder

Dit boekje wordt momenteel herschreven.

2008

Als ik u was...

​Dit cahier gaat over de veranderende rol en positie van de interne adviseur. Het gaat over mensen die al jarenlang vanuit een duidelijk vakgebied hun werk doen en nu gevraagd worden om de functie van ‘adviseur’ op te pakken.
Je leest in dit boekje over de waargenomen veranderingen in de rol van deze adviseurs, het vak, de fasen in het adviestraject en de benodigde vaardigheden van een adviseur. Daarnaast geven wij weer welke primaire rollen voor de interne adviseur gelden en met welke dilemma’s hij of zij te maken heeft. Ook zal een apart hoofdstuk gewijd worden aan de ontwikkeling van de HRM-functie binnen de Rijksoverheid. Kortom: als ik u was…veel leesplezier!
Lees verder

Boekje bestellen?

2007

Daarom ik

Met dit cahier beogen we een onderscheidende bijdrage te leveren aan de loopbaanperspectieven van professionals in grote en middelgrote organisaties. Het komt erop neer dat mensen met ‘gewoon’ werk moeten leren om buitengewoon te presteren.
Waarom dat het geval is en hoe dat uit gaat pakken leest u in dit cahier. Daarnaast brengen wij in kaart welke kansen bedreigingen onafwendbaar op ons afkomen en beschrijven voor u een methode om de kans op succesvol werk in onzekere tijden te vergroten: ‘professional branding’. We beschrijven de zin en onzin van het begrip ‘personal branding’ en presenteren een aantal inzichten en oefeningen om u op weg te helpen bij het ‘branden’ van uzelf!
Lees verder

Boekje bestellen?

2006

Blinde reflexen

​In dit cahier leert u uw organisatie op een andere manier kennen. Tegenover de denkwijze dat gedrag bepaald wordt door kenmerken en vaardigheden van de individuele leidinggevende, zetten we de denkwijze dat gedrag ook in sterke mate wordt bepaald door de positie die mensen in een organisatie innemen.
De focus ligt op het kijken naar de organisatie als een samenhangend geheel van onderdelen – of ‘lagen’ – dat zijn eigen dynamiek en wetmatigheden kent, los van de kenmerken van de individuele speler of leidinggevende. U ontdekt in dit artikel de klassieke patronen die zich altijd tussen de lagen in een organisatie afspelen:
– een Top (meestal een MT of een directie);
– een Midden-laag (meestal teamleiders, afdelingshoofden e.d.);
– en de uitvoerenden of Onder-laag.
In dit boekje wordt ingegaan op het Ardis Systeem Laboratorium waarin wij samen met de deelnemers de dynamiek en wetmatigheden in organisatiestructuren opnieuw ontdekken. De uitdaging van het Systeem Lab is om waar te nemen hoe de dynamieken werken en vanuit dat inzicht te bepalen hoe je als individu – ongeacht de ‘laag’ van waaruit je werkt – invloed kan uitoefenen op het verloop van het systeem van de organisatie.

Lees verder

Boekje bestellen?

2005