Inspiratie uit de praktijk:

Detectivegame

Om deelnemers aan onze leertrajecten voor langere tijd te blijven boeien, zoeken wij steeds naar nieuwe prikkelende manieren om hen te laten leren. Samen met onze partner T-Wise ontwikkelden we een detective game als onderdeel van het talentenprogramma voor de ministeries van EZK en LNV. In dit artikel vertellen we meer over hoe deze vorm van gamification eruit ziet.

Voor de ministeries van EZK en LNV hebben wij met trots een talentenprogramma ontwikkeld waarin deelnemers gedurende tien maanden aan de slag gaan met de eigen persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling als ambtenaar. Gamification – spelelementen in het leerproces – heeft een belangrijke plek in het programma. We ontwikkelden een detective game die gedurende het hele traject – bestaande uit vier grote themablokken – doorloopt. In de game ontrafelen deelnemers stapsgewijs een mysterieuze verdwijningszaak.

Toegepast leren

Aan het eind van ieder themablok spelen ze een deel van het spel, waarbij de precieze opdrachten in het spel een link hebben met de inhoud van het desbetreffende themablok. Zo ontdekken ze in blok 2 dat er veel partijen betrokken zijn bij de verdwijningszaak, met uiteenlopende belangen. In het kader daarvan maken ze een krachtenveldanalyse die aanknopingspunten biedt voor een goede volgende stap in het onderzoek naar de verdwijning. Het koppelen van het spel aan de lesstof zorgt ervoor dat de lesstof opnieuw in een toegepaste vorm aan bod komt. Dat versterkt het leren.

Reflectie

Daarnaast reflecteren we na afloop van ieder spelonderdeel op het groepsproces en ieders individuele bijdrage. Wat heb jij laten zien in termen van gedrag? Wat was het effect daarvan? Wat betekent dat voor je? En wat zagen we op groepsniveau? Welke acties van wie vielen op? En wat betekent dat voor jullie? Op deze wijze draagt het spel bij aan meerdere doelen: het vergroten van het leerrendement, verstevigen samenwerkingsvaardigheden en meer inzicht in het eigen gedrag.

Verdwijningszaak

De game draait, zoals gezegd, om een mysterieuze verdwijningszaak van onderzoekster Elaine Tusko. Zij doet onderzoek naar kleinschalige kernfusie, waarmee we in de toekomst onze energievoorziening moeten kunnen garanderen. Met haar team heeft ze al meerdere grote doorbraken bereikt en de hoop is gevestigd op de realisatie van een oneindige bron aan energie.

Vanwege deze veelbelovende doorbraken ontvangt haar bedrijf, Subcurrent Energy, subsidie van het ministerie van Innovatie. Maar dan gebeurt er iets onverwachts: Elaine is verdwenen. Dit zorgt voor grote paniek bij Subcurrent Energy, het ministerie van Innovatie en de Innovatie & Informatie Veiligheidsdienst, de IIVD (een onafhankelijk orgaan dat subsidies evalueert). Hoe kunnen ze nu verder met het onderzoek? En wat moet er gebeuren met de subsidie? De deelnemers worden door de IIVD aangesteld als onderzoeksteam om onderzoek te doen naar de verdwijning.

Deelnemers over de Detective Game

Onze deelnemers zijn enthousiast over deze vorm van leren in het talentenprogramma. Zo geven zij terug dat het een leuke en creatieve werkvorm is, die op een andere manier activeert om met elkaar samen te werken. Daarnaast vinden ze het krachtig dat in de game soft skills en inhoudelijk relevante thema’s gecombineerd zijn. Het biedt aanknopingspunten om op het groepsproces en de eigen rol daarin te reflecteren. En de game zet aan om actiever met de inhoud aan de slag te gaan.

Detective Game als Teamdag

Ook wijzelf zijn erg enthousiast over de detective game. We hebben dan ook een aangepaste versie gemaakt, zodat we de game ook kunnen inzetten in andere contexten. We hebben de vier spellen geïntegreerd in een spel van één dagdeel: een ontzettend leuke én waardevolle invulling voor bijvoorbeeld een teamdag. Je leert jezelf en elkaar beter kennen in het spel, terwijl je werkt aan relevante thema’s voor de publieke sector.