Inspiratieavond Provincies

Bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde

Ardis organiseert met enige regelmaat inspiratieavonden voor de top van de Rijksoverheid waarbij we een diverse groep gasten uitnodigen om in een informele setting met elkaar in gesprek te gaan. Zo geven wij invulling aan onze purpose: bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde, door verbinding tot stand te brengen die polariteiten overstijgt. In februari deden we dit rond de actuele opgaven voor provincies.

Ardis voelt zich nauw verbonden met de publieke sector. We geven die betrokkenheid onder andere vorm door met enige regelmaat Inspiratieavonden te organiseren voor de top van de overheid. Op deze avonden brengen we verschillende perspectieven rond een thema bij elkaar in een informele setting. Dit maakt, zo is inmiddels de ervaring, een verdiepend gesprek mogelijk over actuele vraagstukken.

In onze ogen belangrijk en waardevol; juist in deze tijd waar polariteiten al klaarliggen voordat je het gesprek start, willen wij bijdragen aan verbinding die polariteit overstijgt. Met een niet meteen voor de hand liggende groepssamenstelling wordt de waarde van het samen op verhaal komen over belangrijke onderwerpen, als groot ervaren. Afgelopen februari ontvingen we voor de vierde keer een interessante groep gasten. Het thema deze keer: de rol en positie van de provincie bij actuele maatschappelijke opgaven.

Het thema

Terwijl de vraagstukken in de samenleving complex zijn en overheden daar een uitdagende taak in hebben, neemt het vertrouwen in die overheid juist af. Hierbij raken veel opgaven in toenemende mate het hart van de provinciale taak. Denk hierbij aan de opgaven rond onze leefomgeving: de effecten van klimaatverandering, de energietransitie, leefbaarheid, de woonopgave. Nog niet eens zo lang geleden stond de meerwaarde van deze overheidslaag met regelmaat ter discussie. Inmiddels staat de provincie, mede doordat de nationale overheid provincies in die positie bracht, in het midden van vele maatschappelijke opgaven. Wat betekent die veranderende rol en positie voor de manier waarop provincies samenwerken met elkaar en hun omgeving?

Het gesprek

Onze gasten vormden een gemêleerde groep personen met een ambtelijke of bestuurlijke achtergrond bij de provincie, het IPO, het rijk, de landelijke politiek of de onderzoekswereld. Samenwerking was het centrale gespreksthema. We bespraken de samenwerking tussen provincies onderling, tussen het rijk en de provincies en tussen de provincie en hun burgers.
Vinden provincies elkaar voldoende in hun gezamenlijke opgave? En weten ze hun gezamenlijkheid als kracht te gebruiken? Of overheersen verschillen tussen de wensen, opgaven en aanpakken zo dat er onvoldoende gezamenlijke impact is bij het vinden van oplossingen voor (deels) identieke uitdagingen? En zijn provincies in de samenwerking met ministeries voldoende een eenheid? Is dat behulpzaam of juist niet? Wat verlangt het rijk hierin eigenlijk van provincies? En tenslotte: hoe kan de provincie, als voorheen relatief onzichtbare bestuurslaag, het vertrouwen van burgers in de overheid vergroten, terwijl ze zelf (nog) niet zo ervaren is in het samenwerken met die burgers?

In verschillende gespreksrondes verkenden we wat deze vraagstukken compliceert en wat er kan helpen. Per relatie (provincies onderling, provincies/rijk, provincies/burgers) bespraken de deelnemers welke ervaringen zij hadden en wat zij daarin zelf geleerd hadden.

Het leidde tot inspirerende gesprekken, kennismaking én, niet onbelangrijk, er werden afspraken gemaakt om met elkaar door te praten, vanuit de intentie om echt verschil te maken met elkaar.

Een waardevolle avond waar wij als Ardis enthousiast van worden!