Haagse Helpers

Sinds 2023 werken wij samen met Haagse Helpers. Haagse Helpers wil jongeren activeren en inspireren en helpt eenzame en kwetsbare mensen in Den Haag door middel van sociale- of praktische hulpactiviteiten.

Wij begeleiden de dagelijkse leiding van Haagse Helpers in de strategische doorontwikkeling van hun organisatie, om daarmee een duurzame bijdrage te kunnen blijven leveren binnen Den Haag.

Daarnaast organiseren we vanaf september 2023 workshops voor de hulpverleners van Haagse Helpers. Hierin reiken wij ze handvatten aan om hun rol goed in te vullen.

“Wat ik leer van onze gesprekken en sessies met Haagse Helpers is dat je verschil kunt maken door klein te handelen. Zowel voor de jongeren door workshops te organiseren en in te zetten op onderlinge verbinding, als voor de kwetsbare mensen in Den Haag met pragmatische hulp.”

Nelleke Pronk

Adviseur, Ardis