Ada
Odijk

Adviseur

Anderen over Ada:

Onafhankelijk, brengt inspiratie en structuur. Biedt mildheid én confrontatie. 

Ada Odijk

Werkte na haar studie sociale psychologie (1985)  als beleidsmedewerkster en later als afdelingshoofd bij het ministerie van SZW. Werkt sinds 1997 als adviseur en trainer en verbond zich in 2009 aan Ardis. Aanvankelijk vooral gericht op MT’s die zij hielp bij het uitzetten van omvangrijke verandertrajecten. Geleidelijk aan zijn daar ontwikkeltrajecten van kleinere groepen, training en individuele coaching bij gekomen. Het werken met teams is een belangrijk onderdeel van haar passie en haar werkpakket.

Dit maakt haar werk zo leuk: 
Ziet haar bijdrage aan ontwikkeling primair als het creëren van een setting die uitnodigt tot een andere manier van kijken. Vindt het essentieel dat haar bijdrage aanvullend is op het ‘weten’ van haar gesprekspartners en er niet, vanuit een expertrol, voor in de plaats komt. Werkt nog altijd graag in het publiek domein, maar ziet dat ook in de zorg of bij commerciële dienstverleners voor haar zeer herkenbare thema’s spelen.

Hier wordt ze blij van:
Bij deze groep fijne collega’s horen en samen te werken en ontwikkelen. Het werk inspireert haar, maar een goed gesprek ook! Veel reizen, moderne en Afrikaanse kunst voeden haar vrolijke energie. Woont met haar man in Heemstede. In de zomer vind je haar vaak in de tuin met haar handen in de aarde of met haar hoofd in een boek.

Collega's van Ada

Hans Bergstra
Hans Bergstra
Lisette de Roode
Lisette de Roode
Adviseur, trainer, coach
Monique Pronk
Monique Pronk
Office Manager
Selma Boschloo
Selma Boschloo
Adviseur