Ada Odijk

“Zonder actie geen reflectie en zonder reflectie geen betere actie!”

Over Ada

Ada is een ervaren adviseur, trainer en (team)coach. Ze kan trajecten op het niveau van een gehele organisatie overzien en zich snel inwerken in de inhoud van het werk van de organisaties waarmee zij werkt. Tegelijkertijd biedt zij de veiligheid waarbinnen groepen en individuen het oncomfortabele gebied van leren en ontwikkelen durven instappen. Hoewel ze ook werkt binnen de zakelijke dienstverlening, is het publiek domein haar meest ‘natuurlijke werkomgeving’.
Ada is van huis uit sociaal psycholoog, een systeemdenker en omhelst en stimuleert meervoudigheid. Ada kijkt naar en intervenieert op zowel de zachte kanten onder een vraagstuk als op de harde kanten en kan uit de voeten met mensen op alle niveaus in een organisatie, ertussen schakelen en ze met elkaar verbinden. Ada houdt van mode, koopt mooie kleren en weet vervolgens niet wat ze nu weer eens aan zal trekken. Eigenlijk het liefst iedere dag hetzelfde.

Hier wordt zij blij van

Ada wordt van veel dingen blij. Als ze aan den lijve ervaart dat gedrag in een team of organisatie daadwerkelijk is veranderd bijvoorbeeld. Als mensen in alle openheid onderzoeken wat er aan de hand is en wat hun eigen aandeel daarin is, of als in samenspraak ideeën ontstaan die beter zijn dan alles wat ieder individueel vooraf had bedacht.

Dit maakt haar werk zo leuk

Iedere nieuwe opdracht is voor Ada een puzzel, die ze samen met de eigenaars van die puzzel, de mensen in de organisatie waar het vraagstuk zich voordoet, te lijf gaat. In haar eentje of met collega’s, om te kauwen op wat ze waarneemt en ervaart in die organisatie. Iedere opdracht is immers nieuw, iedere context anders en in de loop van de tijd veranderen thema’s die mensen bezighouden en duidingen die zij aan ervaringen geven. Dit houdt het werk uitdagend en vervullend voor haar, ook na vele jaren in het vak. Het liefst werkt Ada in een langdurige werkrelatie aan organisatie- of teamontwikkeling.

e-mailAdviseur
e-mail Mail Ada Odijk
e-mail Volg Ada Odijk op LinkedIn