Herman-Jan Stroes

“Een van onze belangrijkste uitdagingen is te leren denken, voelen en handelen in de levende verbanden, balansen, processen & kringlopen van (sociale) ecosystemen”

Over Herman-Jan

Herman-Jan is organisatiepsycholoog, gespecialiseerd in systemische procesbegeleiding bij de ontwikkeling van teams, leiderschap en organisaties. Hij ondersteunt graag mensen in organisaties om duurzame verbeteringen te bereiken. Daarbij zet hij een breed pallet van methoden in. Waar de gangbare aanpakken niet snel, compleet en/of effectief genoeg werken, integreert hij diverse systemische benaderingen en modellen. Hij werkt altijd in nauw overleg en zorgvuldige afstemming, bij voorkeur in co-creatie. Met aandacht voor onvermoede verbanden, subtiele nuances en onontbeerlijke randvoorwaarden.

Hier wordt hij blij van

Naast organisatiepsycholoog is Herman-Jan biologisch dynamisch tuinder (groenteteelt). In teamverband werken op het land is voor hem een voortdurend verrijkende ervaring. Het is steeds weer een hele uitdaging duurzaam voeding te produceren waar je vitaal van wordt. En wie had gedacht dat ecologische landbouw zo’n onuitputtelijke en inspirerende leerschool kan zijn voor leiders en managers, teams en coaches?!

Dit maakt zijn werk zo leuk

Herman-Jan geniet ervan als het mensen lukt om van hun plaats te komen en wat er speelt samen vanuit andere invalshoeken te leren zien en ervaren. Waardoor er nieuwe betekenislagen vrijkomen en zin in dialoog. Dat je aan alles merkt: ons proces stroomt weer en groeit uit vruchtbare synergie.

e-mailAssocié
e-mail Mail Herman-Jan Stroes
e-mail Volg Herman-Jan Stroes op LinkedIn