Keurmerken

Cedeo biedt inzicht in de kwaliteit van het aanbod aan bedrijfsopleidingen. Cedeo is onafhankelijk en werkt ten behoeve van inkopers van opleidingen en andere HR-diensten. De Cedeo-erkenning geldt als hét keurmerk voor de hele Nederlandse HR-sector. 

Elke twee jaar doet Cedeo onderzoek onder klanten van Ardis en levert een bedrijfsbezoek. In 2018 scoorde Ardis een 96,3. Hieronder enkele citaten uit het Cedeo rapport:

Voortraject
Alle referenten zijn van mening dat Ardis in het voortraject goed luistert naar de wensen en behoeften van de organisatie. Zo vertelt men: “Wij hebben drie partijen uitgenodigd om een pitch te geven. Ardis is daarbij als beste naar voren gekomen. Zij kwamen het meest creatief over. Na een door hen verzorgde kick-off bijeenkomst hebben wij besloten een langer leiderschapstraject met hen aan te gaan. Zij zijn bereidwillig en denken mee".

Opleidingsprogramma
De programma’s worden zorgvuldig in co-creatie samengesteld. Er is net zo lang op inhoud contact totdat het optimale programma ontstaat. Daarbij is Ardis eerlijk over wat zij wél en niet kunnen bieden en durven zij een kritisch weerwoord te geven. Men is van mening dat er goed doordachte programma’s zijn ontstaan die aansluiten bij de specifieke behoeften van de organisaties. Daarmee levert Ardis echt maatwerk. Op dit onderdeel tonen alle referenten zich dan ook (zeer) tevreden.

Uitvoering
Zowel over de didactische als theoretische kwaliteiten van de trainers zijn klanten (zeer) positief. Klanten noemen hen “deskundig”, “experts” en “van hoog niveau”. Als kwaliteiten van de trainers benoemt men vooral dat zij goed kunnen luisteren en inspelen op wat er op dat moment gebeurt.

Samenwerking
Aan het eind van dit onderzoek luidt de conclusie dat alle referenten (zeer) tevreden zijn over de maatwerktrainingen van Ardis en de samenwerking met hen. Als pluspunten worden de kennis en kunde van het bureau en van de trainers genoemd. Men noemt de aanpak van Ardis “degelijk” en “professioneel”. Ook het feit dat zij over veel kennis en ervaring beschikken binnen de overheid vindt men waardevol.

Enkele uitspraken van zeer tevreden referenten
“Ardis heeft een goede naam. Zij zorgen voor een goede match tussen de vraag en de trainers en doen echt hun best om zich in de klant in te leven en in de context van de organisatie van de opdrachtgever. Zij maken waar wat zij zeggen, daardoor smaakt de samenwerking naar meer” en “Het is niet zo’n grote, maar wel een zeer enthousiaste club. Zij zijn steeds vernieuwend. De trainers hebben passie voor hun vak en de trainingen van Ardis worden door onze medewerkers zeer gewaardeerd!”

 

Download hier het volledige Cedeo rapport.

 

Wij zijn trots op dit rapport. En we zijn en blijven aan het werk om deze kwaliteit te behouden. Wij houden ons dan ook aan de Gedragscode Beroep en Bedrijf NRTO. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, vindt u hier onze klachtenprocedure.