Leren(d) netwerken

Provincie Noord-Holland

Provincies vormen tegenwoordig een belangrijke schakel in veel maatschappelijke opgaven, zoals de stikstofproblematiek in het landelijk gebied, de energietransitie, de waterhuishouding en de woningbouwopgave. De omvang en complexiteit van deze opgaven, vraagt een beweging naar meer wendbaarheid, (ambtelijke) professionaliteit en innovatie. Sinds 2017 is Ardis de vaste samenwerkingspartner van Provincie Noord-Holland op het gebied van leren en organisatieontwikkeling.

Sinds 2021 werken we daarin samen in een partnerschap met twee collega-bureaus. We ontwerpen en begeleiden interventies om professionals, teams en leidinggevenden te ondersteunen bij deze ontwikkeling. Voorbeelden zijn:

 • Jaarlijkse in-company-opleidingen, zoals de Leergang Strategisch Beleidsadviseurs – LSBA;
 • Leerlijnen voor specifieke competenties, zoals de leerlijn Bestuurlijke Effectiviteit die bijdraagt aan een betere politiek-ambtelijke samenwerking in de organisatie;
 • Team- en individuele ontwikkelingsvragen op alle lagen in de organisatie variërend van korte high impact interventies tot langduriger trajecten gericht op verandering, samenwerking of leiderschap;
 • Begeleiding van adviseurs en ambassadeurs Diversiteit en Inclusie;
 • Implementatie van nieuwe werkwijzen of -principes, zoals de introductie van de Omgevingswet, integraal werken, projectmatig-, programmatisch- of transitiegericht werken.

Aanpak

Onze aanpak bij de Provincie Noord-Holland kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking met de interne adviseurs, waarin we elk een eigen rol pakken. Doordat we al lang samenwerken, zijn we als adviseurs een betrokken en kritische sparringpartner.

Voor iedere vraag leveren we maatwerk en bepalen we wat er nodig is om het effect van de interventie zo groot mogelijk te maken. We organiseren het leren zoveel mogelijk ín het werk en de eigen werkpraktijk. We doen dat bijvoorbeeld door collega’s, mentoren of deskundigen vanuit PNH te betrekken, te werken met eigen casuïstiek en dilemma’s van deelnemers.

Waar mogelijk werken we samen met andere externe partijen die aanvullende expertise of een frisse blik bieden, met wetenschappelijke instituten en bestaande of nieuwe samenwerkingspartners van de provincie.

De langdurige samenwerking maakt dat Ardis de organisatie kent. Ze zijn in staat zowel de managers en medewerkers áls de intern adviseurs resultaat te bieden.

Manon Overgaauw

Adviseur Leren en Ontwikkelen, Provincie Noord-Holland

Adviseurs van Ardis zijn dichtbij genoeg om mee te bewegen en zoomen tegelijk genoeg uit om kritisch te blijven in hun feedback en adviezen.

Marian Raaphorst

Senior adviseur HRM, Provincie Noord-Holland

Resultaat

Door ons langdurige partnerschap met de provincie kunnen we interventies bouwen, die effectief zijn op de langere termijn. We weten goed het midden te vinden tussen aansluiten bij wat er kan én uitdagen van de status quo. Zo helpen we het systeem te veranderen (telkens één stap verder dan de opdrachtgever zelf).

Enkele voorbeelden van resultaten:

 • Effectiever samenwerkende teams en MT’s;
 • Gedeputeerden die de samenwerking met de organisatie als prettiger ervaren;
 • Een veel groter bewustzijn van omgaan met diversiteit in de organisatie;
 • Effectieve kennisuitwisseling tussen grote groepen (nieuwe) medewerkers op belangrijke provinciale beleidsthema’s;
 • Beleidsmedewerkers met meer impact in hun omgeving;
 • Betere afstemming met externe partners;
 • Sectoren die projectmatig hebben leren werken;
 • Nieuwe medewerkers die sneller onboard zijn en daarmee in hun dagelijks werk sneller resultaten boeken;
 • Medewerkers die elkaar steunen bij hun weerbaarheid in de omgang met boze burgers.

Ardis kent de overheidspraktijk goed zodat ze goed aan weten te sluiten sluiten op bestuurlijk complexe vraagstukken.

Manon Overgaauw

Adviseur Leren en Ontwikkelen, Provincie Noord-Holland

Ze zijn deskundig in vorm geven aan leerinterventies die zowel vernieuwend als degelijk zijn én impact blijven hebben. De samenwerking is ook op persoonlijk niveau open en gelijkwaardig.

Marian Raaphorst

Senior adviseur HRM, Provincie Noord-Holland