Leren van de Toekomst

In 2020 vieren wij het 30-jarig bestaan van Ardis. Een moment dat ons met een zekere trots vervult: 30 jaar bouwen aan een bureau dat een gewaardeerde plek inneemt binnen de Nederlandse advies- en ontwikkelpraktijk.

We zijn ook dankbaar, voor de samenwerking met en het vertrouwen van onze opdrachtgevers door al die jaren heen. Een samenwerking waarin wij konden presteren én onszelf ontwikkelen. Zonder uw uitdagingen en opgaven waren wij nooit zover gekomen. En zonder de talloze contacten en interacties met deelnemers hadden – ook – wij nooit zó veel kunnen leren en genieten.

In 1990 begonnen we vanuit voor ons drie belangrijke waarden: People, Professie en Plezier. Samen met leuke collega’s op een plezierige manier je vak uitoefenen. Dertig jaar later zijn deze waarden nog steeds richtinggevend. De basis die we in de eerste jaren met Doreen Leppink, Louk Sier en Rinck Soeters hebben gelegd bleek een uitstekend fundament voor 30 jaar ontwikkeling van ons vak en onszelf. Hoewel zij deze mijlpaal niet meer met ons kunnen meemaken, blijven zij in hoofd en hart bij ons, met hun professionaliteit, gedrevenheid en humor die zich in ons bureau voortzet.

30 jaar later: hetzelfde bureau, hetzelfde vak, maar met nieuwe mensen en nieuwe technieken en vormen! We gingen van trainen ‘sec’ naar opleiden-‘plus’ en van daaruit naar organisatieverandering en organisatieontwikkeling. We werken nog vanuit dezelfde drive en ambachtelijkheid, maar grotendeels met andere interventies en methoden dan toen. Want het vak – én wij – zijn verder gegaan. Waar we nu staan en vooral hoe we vanaf hier verder denken te gaan, beschrijven we in dit traditionele jaarlijkse cahier. We blikken (kort) terug en daarna vooruit.

Eerst terug omdat het goed is om te weten waar je vandaan komt en hoe je gegroeid bent. Het is goed mogelijk dat u in die terugblik op 30 jaar organisatieontwikkeling ook uw eigen ontwikkeling en ervaringen herkent. U was er tenslotte voor een groot deel bij! Daarna blikken we tien jaar vooruit, naar 2030. Het gaat ons er niet om de toekomst te voorspellen. We willen onszelf en u de toekomst voorstellen: welke ontwikkelingen zien we nu al aankomen en – als we die uitvergroten – welke effecten zullen ze hebben op leren, ontwikkelen en organiseren? Een uitdaging, om 10 jaar vooruit te blikken. Maar één die ons inspireert en in beweging houdt.

Wat kunnen we leren van de toekomst, zodat we er snel en adequaat op in kunnen spelen? Dat is de uitdaging die we voor u beschrijven in drie katernen. U kunt de katernen los van elkaar lezen in de volgorde die u zelf wilt. In die zin heeft u zelf de regie over dit boekje. Net als bij het leren van de toekomst. Wij wensen u veel leesplezier, herkenning én inspiratie!

Bestel hier!