Routekaart voor veranderen

Verandering is er altijd en van alle tijden. Het is een proces van ontregelen, inspireren, structureren, organiseren en handelen.  Op onze ‘Routekaart voor veranderen’ staat een overzicht van de belangrijkste tips en modellen om door het veranderbos te bewegen. Op deze webpagina vind je extra bronnen en aanvullende informatie, voor wie nog wat meer verdieping of verbreding zoekt.

Veranderen, ons brein zit in de weg…

Ons brein is gericht op patroonherkenning en herhaling. Dat is heel handig in de dagelijkse praktijk, maar als je zaken wilt veranderen gaat het juíst om het doorbreken van die patronen.

Deze podcast van Daniëlle Braun gaat over het herkennen en veranderen van patronen:

Meer

Fight or flight

De oeroude fight or flight response zit ingebakken in ons brein. David Rock bracht in kaart welke vijf elementen hierin het meest bepalend zijn en beschrijft dit in het SCARF model.

In dit filmpje legt Dr David Rock het SCARF model uit:

In dit filmpje leggen wij het SCARF model uit:

In dit filmpje geeft de CEO of Japan Airlines een goed voorbeeld van voorbeeldgedrag als leider:

In dit artikel vertelt David Rock meer over Neuroleadership.

Meer

Basishoudingen

Wat helpt bij verandering is de overtuiging dat een mens veranderen kán en kan leren. Dat fouten maken mag. Carol Dweck noemt dat een groeimentaliteit, een ‘growth mindset’.

De kracht van geloven dat je kunt verbeteren
In dit filmpje laat Carol Dweck de kracht van geloven dat je kunt verbeteren en groeien zien:

Mindset bij kinderen
Dit filmpje laat de groeimindset bij kinderen zien:

Helpend of ondermijnend gedrag
Dit filmpje laat het verschil tussen helpend of ondermijnend gedrag zien:

Meer

De weerbarstigheid van culturen en systemen

Net zoals onze breinen patronen hebben en in stand willen houden, geldt dat ook voor systemen en organisaties. Het veranderen van de organisatiecultuur kan weerbarstig zijn…

Humoristische Sketch – Ministerie van Justitie

Cultuurverandering is verandering van afstemming
Dit artikel gaat erover dat cultuurverandering eigenlijk verandering van afstemming is.

Meer

Van werkelijk naar wenselijk via mogelijk

De weg van de werkelijke naar de wenselijke wereld loopt via de mogelijke wereld. Hier pendel je heen en weer tussen werkelijk en wenselijk, zowel in praten als in handelen.

Reality
Dit filmpje gaat over het pad van de minste weerstand:

Dit is een inspirerend filmpje over hoe je in je eentje een verandering kan bewerkstelligen:

Meer

Veranderaanpak werken aan verandering

Een veranderaanpak is de manier waarop je werkt aan verandering. Kies een aanpak die past bij de verandering die je wilt realiseren en wees je hierbij bewust van de verschillende fasen die zich in een veranderproces voordoen.

Dit artikel van Jaap Boonstra gaat over leiders in cultuurverandering.

Meer

In het ondertussen

De ‘tussentijd’ of ‘liminale fase’ is een lastige periode waarin het oude er niet meer helemaal is en het nieuwe er nog helemaal niet is. Een periode van verwarring én van ruimte voor creativiteit.

Teruggaan naar normaal
Op de website van de Volkskrant is een essay van Meredith Greer te vinden, waarin zij stelt dat ‘teruggaan naar normaal’ niet zomaar kan’. Lees het artikel hier.

Verandering vindt plaats in het ondertussen

Dit is een filmpje van Daniëlle Braun over de verandering die plaatsvindt in het ondertussen.

Meer

Rollen en taken

Je rol en positie in de organisatie hebben invloed op wat er van je verwacht wordt in een verandering. Het helpt om hier vooraf bij stil te staan.

How to start a movement

Dit filmpje gaat over het starten van een beweging:

Cahier Blinde reflexen
Ons cahier Blinde reflexen gaat over de systemische wetten binnen een organisatie.
Lees hier het cahier.
Meer

Hou verandering op de agenda!

Waarom sneuvelt het werken aan innovatie en verandering vaak als eerste in de waan van de dag? Inzicht in drie typen processen en hun karakteristieken helpt om dit te voorkomen.

In dit artikel van Ruud Voigt en Inge van Heusden worden de witte, rode en blauwe werkprocessen uitgelegd.
Meer

Zet verandering in gang

Hoe krijg je mensen in je omgeving mee in de verandering? Gebruik daarvoor de Veranderformule waarbij de noodzaak, visie en eerste stap bijdragen aan de veranderbereidheid.

De Veranderformule

In ons cahier De rode zebra wordt aan de hand van een fabel beschreven hoe een rode zebra een verandering in de Savanne leidt.
Lees hier ons cahier.

Visie ontwerpen

Dit artikel helpt bij het ontwerpen van een visie.
In ons cahier Leren van de toekomst wordt het VUCA model behandeld.

Deze animatie vertelt meer over de lemniscaat methode:


Meer

Verandering gaat in fasen, verhuis mee

Als je kijkt naar hoe mensen reageren op verandering, kun je verschillende fasen onderscheiden. Martin Weisbord verbeeldt dit proces van veranderen als een vierkamerappartement.

Deze animatie legt het vier kamerappartement van Martin Weisbord uit:

Meer

Ontwikkelaanpak

In de ontwikkelaanpak zijn het doel en de gewenste resultaten van de verandering grofweg bekend. De weg ernaartoe alleen nog niet. Leren en ontwikkelen gaan in deze aanpak hand in hand.

In ons cahier Zoo nieuwe stijl wordt aan de hand van een fabel uitgelegd hoe de ontwikkelaanpak ingezet kan worden bij verandering.

Dit artikel gaat over pendelend handelen en pendelend praten bij verandering.
Meer

Experimenteren en continue leren

Door uit te proberen, te knutselen en te experimenteren ontdek je wat werkt en wat niet werkt. Daarbij is regelmatig reflecteren cruciaal om continue leren te waarborgen.

Dit artikel gaat over experimenteren en continue leren bij verandering.
Meer

Werk aan een innovatief klimaat (Ardon)

Voor succesvolle verandering is een stimulerende voedingsbodem nodig en kent volgens Arend Ardon een aantal kenmerken, de ‘innovatieve gedragingen’. Deze hebben echter ook een keerzijde: de tegenkracht. Het is van belang om bij verandertrajecten proactief in te zetten op beiden kanten van de balans.

In deze podcast vertelt Arend Ardon meer over zijn aanpak:

Meer

Benut de wijsheid van de groep - Deep Democracy

Deep Democracy is een gedachtegoed wat heldere handvatten biedt om effectief om te gaan met polariteiten en geluiden in de onderstroom. Het helpt om alle geluiden op tafel te krijgen, een veiligheid in een groep te organiseren en in een paar stappen te komen tot een gedragen en kwalitatief sterk besluit.

In dit filmpje legt Myrna Lewis de oorsprong en de toegevoegde waarde van Deep democracy uit:


Hoofdstuk 5 van ons cahier Richting en ruimte gaat over het inzetten van Deep democracy in je eigen veranderpraktijk.
Meer

Wilt u de Routekaart voor Verandering ontvangen als Z-card op handig zakformaat?