Sociale betrokkenheid

Bij Ardis vinden we het heel belangrijk dat we door middel van social return zorgen dat onze dagelijkse activiteiten naast het ‘gewone rendement’ ook een concrete sociale winst opleveren, zodat we hiermee meerwaarde creëren voor de maatschappij.

Op het gebied van arbeidsparticipatie, vinden we het belangrijk om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (personen met een WSW-, WGA-/WIA/WAO-, Wajong- of NUG-regeling) meer kansen te bieden op werk door te zorgen voor werkgelegenheid binnen ons bedrijf. Sinds 2022 bieden we jaarlijks een functie aan voor een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder kopen we zoveel mogelijk producten die we tijdens onze trainingen aanbieden in bij sociale ondernemers en sociale werkbedrijven; aanbieders waar personen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Zo bestellen we onze koffie bestellen bij Heilige Boontjes, onze thee bij Senza Tea en de koekjes bij Koeckebackers.

Ook nemen we jaarlijks deel aan activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, maken we bij externe trainingslocaties graag gebruik van locaties waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zijn of waar andere maatschappelijk verantwoorde en/of duurzame keuzes worden gemaakt.

“Wij willen graag dat onze dagelijkse inspanningen tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan het leven van kwetsbare groepen. Door ons te richten op social return, kunnen we dit bereiken.”

Simone van den IJssel

Adviseur, Ardis