Leiderschapskompas

De behoefte om als leidinggevende even stil te staan bij wat er in de buitenwereld gebeurt is groot. Wat is het effect van wat er om ons heen gebeurt op jou, jouw medewerkers en jouw eigen organisatie? Toch lijkt da veel leidinggevenden door de hectiek van alledag en het alsmaar doorwerken vrijwel geen ruimte maken voor reflectie.

Om die reden hebben wij een hulpmiddel gemaakt waarmee je zelf kunt reflecteren: het Leiderschapskompas. De drie rollen die je hebt als leidinggevende staan centraal in dit kompas:

    • Je bent leidinggevende van een team;
    • Je bent MT-lid;
    • Je bent ook jezelf, een persoon.

We noemen dit ook wel de managementdriehoek. Het kompas reikt reflectievragen aan vanuit elk van de drie rollen van de managementdriehoek en biedt tips en handvatten om met de uitdagingen van deze tijd om te kunnen gaan.

Het Leiderschapskompas is een online tool die je hieronder kosteloos kunt aanvragen.

Aanvraagformulier

Neem contact met mij op over dit instrument: