Teambeeld

In het Teambeeld gaan we uit van teamfactoren die bepalend zijn voor het succes van een team. Dit in tegenstelling tot instrumenten zoals bijvoorbeeld Insights Discovery en Management Drives, waarin wordt gekeken naar een optelsom van individuele kenmerken en kwaliteiten om het functioneren van een team in kaart te brengen.

Het Teambeeld helpt om het team functioneren aan de hand van acht kernthema’s te onderzoeken. Zo verkrijg je gemakkelijk dieper inzicht in vragen als: is er sprake van onderling vertrouwen in het team en/of durft men elkaar aan te spreken? En hoe zit het eigenlijk met de onderlinge verschillen en benutten we deze voldoende? Het Teambeeld is een veelgebruikt instrument tijdens teamdagen en managementleergangen.

Ook benieuwd naar hoe jouw team ervoor staat? Neem contact met ons op! Het is tevens mogelijk om het gehele team de vragenlijst te laten invullen voor een zo compleet mogelijk beeld.

Aanvraagformulier

Neem contact met mij op over dit instrument: