Yiriwaa

De Yiriwaa Foundation verschaft kinderen in Gambia beurzen om een schoolopleiding te volgen. We maken hierbij gebruik van bestaande onderwijsinstellingen. Kinderen die het aan middelen ontbreekt om onderwijs te volgen en die zich gemotiveerd tonen om naar school te gaan en een opleiding te beginnen en af te maken, kunnen een toelage krijgen via de Yiriwaa Foundation.

Yiriwaa bestuurt bewust zelf geen scholen of instituten. Elke aanvraag voor een toelage wordt grondig onderzocht door een lokale contactpersoon. Het kind zelf maar ook de omgeving van het kind waaronder ouders, familie en onderwijzers worden betrokken bij de intake. Samen worden bekeken of een toelage nodig en passend is. De motivatie van het kind speelt een belangrijke rol en telt voor Yiriwaa meer dan de capaciteiten. Wij vinden namelijk dat ieder kind heeft recht op kansen.

Jaarlijks verzorgt een aantal collega’s trainingsdagen voor de kinderen van de Yiriwaa Foundation. Denk hierbij aan thema’s zoals ‘hoe maak ik een juiste keuze voor mijn vervolgstudie?’ of ’tips en vaardigheden voor een goede presentatie’. Dit is een waardevolle ervaring en ontmoeting voor zowel de studenten als onze eigen collega’s. We zien dat de Yiriwaa studenten groeien door zo’n training. Dit wordt namelijk niet in hun reguliere schoolprogramma aangeboden. Voor onze collega’s is de ontmoeting met een wereld die zo anders is als we in Nederland kennen, een enorm waardevolle verbreding van perspectief.

“Het houdt ons bewust van de grote verschillen in de wereld, helpt ons om kritischer na te denken over het effect van ons handelen en maakt ons daarmee wijzer en bewuster. Dat nemen we op onze beurt weer mee in onze dagelijkse praktijk en naar onze klanten.”

Anne Bouwmeester

Adviseur, Ardis