Uitvoeringsproblematiek bij overheden

Inspiratieavond

Elf topambtenaren uit de Rijksoverheid en de Provincie (SG’s, DG’s en directeuren) in gesprek over de uitvoeringsproblematiek bij overheden. Ardis nodigde uit en faciliteerde het gesprek over de vraag hoe je effectief kunt sturen op de samenwerking tussen beleid en uitvoering en hoe je dat doet op een lerende manier voor de hele organisatie.

In de discussie kwamen drie thema’s naar voren waarover de deelnemers best practices uitwisselden en op zoek gingen naar werkzame ingrediënten voor een effectieve samenwerking op alle lagen.

Thema 1: Vloek en Zegen van de (negatieve) maatschappelijke aandacht

alle deelnemers ervaren zowel de na- als de voordelen van de maatschappelijke aandacht. De samenwerking tussen beleid en uitvoering werd van stoffig een zeer actueel onderwerp, met bijbehorende aandacht en beschikbaar budget om te verbeteren. Tegelijkertijd ervaren ze ook de vloek ervan: het vergrootglas levert enorme druk op, die een rustig gesprek met ruimte voor experiment en leren van en met elkaar in de weg staat. De aanwezigen constateerden dat het nu zaak is de huidige urgentie te benutten en te blijven benadrukken dat het echt anders moet. Het helpt om hierin samen op te trekken, het verhaal naar binnen en buiten te blijven uitdragen en aan de voorkant van nieuwe wet- en regelgeving nauw samen op te trekken.

Thema 2: Hoe krijgen we het driehoekmodel werkend

Het driehoekmodel staat voor het samenwerkingsmodel met de drie rollen Eigenaar, Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit model functioneert alleen goed wanneer iedereen zijn/haar rol goed invult en rolvast is.

Aspecten die tijdens het gesprek naar voren kwamen waren bijvoorbeeld:

  • De eigenaar moet normatief zijn en statuur hebben (SG/plvSG), het systeem in zijn werking bewaken en de Uitvoering beschermen tegen te veel politieke druk;
  • Zoek elkaar op, help de ander zijn rol te pakken;
  • Formuleer een samenwerkingsvisie in plaats van een sturingsvisie.

Meer lezen over het driehoekmodel? Lees het ABD Rapport ‘Verbeter de werking‘.

Thema 3: Hoe krijgen we het ‘Lerend’

Oftewel hoe organiseren wij het zodanig dat het hele systeem, de hele organisatie, alle rollen, continu leren en verbeteren? Essentieel hiervoor is de reflectie en het leren te organiseren en te structureren. Borg tijd en aandacht hiervoor in de agenda’s, anders wint de waan van de dag altijd. De top van een organisatie moet hierbij een leidende rol spelen en ruimte vrijmaken voor het gesprek over de lange termijn thema’s. Leer hierbij zowel van incidenten als van best practices!

Ook betrokken bij het optimaliseren van de samenwerking tussen beleid en uitvoering? Zin om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen?