Inspiratie

Lees, bekijk en beluister

Ardis organiseert met enige regelmaat inspiratieavonden voor de top van de Rijksoverheid om in een informele setting met elkaar in gesprek te gaan. In februari deden we dit rond de actuele opgaven voo...
Inspiratieavond Provincies
Psychologische (on)veiligheid, het is – in alle sectoren – hét topic van deze tijd. Een meer dan relevant thema, dat ook weerbarstig en complex is. Ons nieuwste Ardis Cahier staat daarom helemaal...
Ardis cahier: Psychologische veiligheid
Opgavegericht samenwerken heeft eigen kenmerken en aandachtspunten en vraagt om specifieke vaardigheden van de samenwerkingspartners. Om houvast en richting te bieden bij het opstarten of versterken...
Netwerkbeeld: Opgavegericht samenwerken
Om deelnemers aan onze leertrajecten voor langere tijd te blijven boeien, zoeken wij steeds naar nieuwe prikkelende manieren om hen te laten leren. In samenwerking met onze partner T-Wise ontwikkelden...
Inspiratie uit de Praktijk: Detective Game