Met Ardis Teambeeld ontdekken teams ruimte voor verbetering

Een team is veel meer dan de simpele optelsom van een groep mensen met de juiste kwaliteiten. Een goed team ontstaat namelijk zelden vanzelf. Of mensen in staat en bereid zijn effectief met elkaar in teamverband samen te werken, hangt af van een groot aantal factoren. Het Teambeeld van Ardis brengt deze scherp in beeld. Van het gezamenlijk formuleren van heldere teamdoelen tot het creëren van een werkomgeving waarin mensen zich vrijmoedig durven uit te spreken en leren van fouten.

Het Ardis Teambeeld biedt een laagdrempelige manier om de effectiviteit van je team in beeld te brengen en in gesprek met elkaar verbetermogelijkheden te ontdekken.
Het Teambeeld is opgebouwd uit factoren, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur en de praktijkervaring van de adviseurs van Ardis. Aan iedere factor is een reeks van gedragsitems gekoppeld, waarop het team gescoord wordt. Aan de hand van de scores kan een team in kaart brengen en bespreken met elkaar wat standaard praktijk is en op welke punten nog verbetering mogelijk is.
Van het Teambeeld zijn twee varianten beschikbaar: een online instrument en een set kaarten. De online tool is vooral bedoeld om de teamprestaties in kaart te brengen en een diagnose te stellen op welke punten er nog verbetering mogelijk is. De kaartenset is de fysieke weergave van het Teambeeld en helpt het gesprek met en over teams op gang te brengen en te houden.

Factoren die bepalend zijn voor de teameffectiviteit:

 • Heldere kaders
  • Doelen en resultaten
  • Rollen, werkafspraken en structuur
 • Verbinding & samenwerking
  • Commitment en betrokkenheid
  • Openheid en vertrouwen
  • Benutten van verschillen
 • Leren & ontwikkelen
  • Leerklimaat
  • Innoveren en optimaliseren
 • Teamattitude

Zakelijk én menselijk

Het Teambeeld gaat uit van de gedachte dat voor een goed functionerend team zowel heldere zakelijkheid nodig is als oog voor de relationele en menselijke component. Aan de zakelijke kant verschaft het Teambeeld inzicht in bijvoorbeeld de gestelde kaders, doelen en resultaten. Adviseur en teamcoach Marije Van Duijne Strobosch legt uit: “Een team bestaat bij de gratie van de opdracht die de teamleden met elkaar te vervullen hebben. Het is geen willekeurige groep mensen, die het leuk vinden om met elkaar een klus te klaren. Het is werk. En dat vereist helderheid over de kaders, prestatienormen, rollen en verantwoordelijkheden.”
Optimaal functionerende teams hebben daarnaast ook veel aandacht voor de onderlinge verbinding en de kwaliteit van de samenwerking. Marije: “Hoe gaan we als team met elkaar om? Hoe zit dat met aspecten als openheid en vertrouwen? Kennen we elkaar wel goed genoeg? Weten we wat iedereen inbrengt in een team en benutten we dat ook voldoende? Maar ook: durven we over onze prestaties op een open manier het gesprek te voeren met elkaar? Zijn we betrokken en is er voldoende commitment?”
Beide aspecten hebben effect op de ervaren psychologische veiligheid van het werken in teamverband. “Dat gevoel van veiligheid ontstaat namelijk op het snijvlak van deze twee elementen: duidelijkheid over het kader en de opgave én het besef dat je daaraan in alle openheid en in vertrouwen samen kunt werken.”

E-magazine

Ardis heeft een e-magazine geschreven over het Teambeeld, met nuttige tips en trucs en informatie over de verschillende factoren en gedragsitems.

 

Altijd wat te leren

Het is voor elk team goed om aandacht te besteden aan het functioneren als team, vindt Marije. “Trek er eens een dag(deel) voor uit. Niet alleen als je vindt dat je team toe is aan ontwikkeling, maar ook als je denkt dat je team heel goed functioneert. Het Teambeeld geeft dan inzicht in wat maakt dat het goed gaat en wat je dus wilt behouden. Onze ervaring is dat elk team er altijd iets uit haalt om nog een stap voorwaarts te zetten.”
Het Teambeeld en het e-magazine geven concrete handvatten om een actieplan voor teamontwikkeling te maken: ‘aan deze aspecten willen we de komende tijd werken om onze effectiviteit als team te vergroten.’ Overigens geven we daar wel de tip bij om na te denken over wat je zelf kunt als team of leidinggevende en waar je begeleiding wenselijk vindt. Marije: “Als het in een team al langere tijd stroef loopt, als de veiligheid ter discussie staat of als er een conflict dreigt, ga dan niet zelf puzzelen maar roep tijdig professionele begeleiding in.”

Team Express

Ardis heeft samen met T-wise een nieuwe serious game ontwikkeld: de Team Express. Deze game sluit naadloos aan bij het Teambeeld en kan worden ingezet om op een laagdrempelige, speelse en interactieve manier de resultaten bespreekbaar te maken.
Daarvoor stap je samen met jouw team in de wereld van Splendoria en ontdek je hoe jullie de onderlinge samenwerking en communicatie kunnen verbeteren. Kom tot concrete acties en bepaal de eerste stappen om met zelfgekozen verbeterpunten aan de slag te gaan.