Ardis Netwerkbeeld

Opgavegericht samenwerken

De complexe opgaven van deze tijd, zoals de energietransitie, het stikstofvraagstuk, het bestrijden van ondermijnende criminaliteit en het huisvestingstekort, vragen om een opgavegerichte aanpak. Opgavegericht samenwerken heeft eigen kenmerken en aandachtspunten en vraagt om specifieke vaardigheden van de samenwerkingspartners. Om houvast en richting te bieden bij het opstarten of versterken van een opgavegericht samenwerkingsverband, ontwikkelde Ardis het Netwerkbeeld.

Het Netwerkbeeld onderscheidt acht factoren die cruciaal zijn bij effectief opgavegericht samenwerken.

De acht factoren van het Netwerkbeeld
  1. Opgave formuleren;
  2. Investeren in vertrouwen;
  3. Organiseren en structureren;
  4. Leren en Innoveren;
  5. Voortgang realiseren;
  6. Hanteren van gedoe;
  7. Transparant verantwoorden;
  8. Netwerkattitude.

Netwerkbeeld toepassen op eigen samenwerkingsverband?

Op basis van het Ardis Netwerkbeeld ontwikkelden we een kaartenset en een online meetinstrument.

Kaartenset
De kaartenset beschrijft de acht factoren van het Ardis Netwerkbeeld. De acht factoren en de uitwerking per factor geven inzicht in wat belangrijk is voor effectief opgavegericht samenwerken. De kaartenset is te gebruiken voor een analyse van je eigen samenwerkingsverband.  Achterop elke kaart staat een QR-code, waarmee je toegang krijgt tot adviezen voor de versterking van deze factor.

Kaartenset Netwerkbeeld

Online meetinstrument
Met het online meetinstrument breng je in beeld hoe alle betrokken partners de samenwerking ervaren rondom de acht factoren voor effectieve opgavegerichte samenwerking. Alle partners ontvangen hiervoor een online vragenlijst.
Het meetinstrument levert een rapportage op van de factoren die als sterk en als minder sterk worden ervaren. Ook brengt het in beeld over welke stellingen de partners het eens zijn en waarover de antwoorden het meest uiteenlopen.
De rapportage vormt een goede basis voor een gesprek over wat al goed gaat en waar kansen liggen voor versterking van de opgavegerichte samenwerking.

Wil je de kaartenset ontvangen of dit online meetinstrument inzetten voor een opgavegericht samenwerkingsverband waarbij je zelf betrokken bent?