Werk aan uitvoering

“Tussen droom en daad staat het ambtelijk apparaat”. Een prachtige uitspraak die het belang van een goed functionerende overheid weergeeft. Maar de laatste jaren hebben we kunnen zien dat dat apparaat soms piept en kraakt.

In ons werk voor de overheid ontmoeten wij gedreven, capabele, hardwerkende mensen die zich over het algemeen met hart en ziel inzetten voor de publieke zaak en leveren van maatschappelijke meerwaarde. En toch weten we allemaal dat het in het systeem van al deze mensen bij elkaar opgeteld, regelmatig goed misgaat. De kindertoeslagenaffaire heeft hier een nieuwe urgentie aan gegeven: het moet anders en het moet beter.

Als bureau voelen wij ons nauw verbonden met de publieke sector en de rijksdienst en dragen we hier graag aan bij. We doen dat onder andere door bij te dragen aan de samenwerking tussen beleid en uitvoering. Voor het ministerie van OCW ontwierpen we een simulatie over een fictief regeerakkoord waarin we de werking van het driehoeksmodel onderzochten met alle betrokken (uitvoering, beleid en eigenaar). En voor de zomer van 2022 organiseerden wij een inspiratieavond waarop we over samenwerking tussen beleid en uitvoering in gesprek gingen met een aantal topambtenaren.

Ook betrokken bij het optimaliseren van de samenwerking tussen beleid en uitvoering?
Zin om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen?