Leiderschap in turbulente tijden

We leven in turbulente tijden. De maatschappelijke vraagstukken worden complexer. De morele dilemma’s ingewikkelder. Het appèl op inclusie en diversiteit groter. De roep om een veilige werkomgeving luider. De huidige systemen piepen en kraken.

Wat vraagt dit van leiderschap? Hoe blijf je als leider staande in deze turbulentie?

Op onze inspiratiekaart Leiderschap in turbulente tijden beschrijven we de kenmerken van leiderschap in turbulentie en werken we vijf thema’s uit.

Hieronder vind je per thema extra bronnen en aanvullende informatie of handvatten.

 

Persoonlijk leiderschap
Zelfkennis is een onmisbare basis voor leiderschap. Maak het plezierig om aan je persoonlijk leiderschap te werken en ontwikkel compassie voor alle keren dat het niet lukt. We nodigen je uit om onze oefeningen uit te proberen om paradoxen te hanteren en je lichaamsbewustzijn te vergroten.
Inclusief Leidinggeven
Hoe belangrijk en noodzakelijk ook, in de praktijk blijkt inclusief werken niet eenvoudig. Ondanks alle integere intenties blijken oude patronen, zoals het bekende opzoeken of gelijkgestemden selecteren, hardnekkig. Verdiep je daarom in onze achtergrondinformatie en handvatten.
Leiderschap vanuit moreel kompas
Leiderschap vanuit je moreel kompas betekent in essentie ‘het goede doen’ in situaties waarin ieder besluit dat je neemt, hoe dan ook schade oplevert. Verdiep je verder in morele besluitvorming en de ethiek van leiderschap aan de hand van ons magazine Do the right thing.
Een Veilige Omgeving stimuleren
Voorbeelden van ongewenst en intimiderend gedrag op de werkvloer zijn volop in het nieuws. Psychologische, of sociale, veiligheid is de parapluterm. Maar wat verstaan we daaronder en hoe draag je als leider bij aan een veilige werkomgeving?
Leidinggeven in opgaves
Samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaves heeft implicaties voor leiderschap. In opgavegerichte netwerksamenwerking is het leiderschap gedeeld.

Wilt u de Inspiratiekaart Leiderschap in turbulente tijden ontvangen?