Een Veilige Omgeving stimuleren

Voorbeelden van ongewenst en intimiderend gedrag op de werkvloer zijn volop in het nieuws. Psychologische, of sociale, veiligheid is de parapluterm. Maar wat verstaan we daaronder en hoe draag je als leider bij aan een veilige werkomgeving?
Psychologische veiligheid en sociale veiligheid worden als termen vaak door elkaar gebruikt.
Als je naar de definities kijkt, is er een subtiel verschil:
  • Sociale veiligheid gaat over “je beschermd voelen tegen gevaren die dreigen of veroorzaakt worden door de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte” (Wikipedia, december 2022). Denk bijvoorbeeld aan agressieve klanten.
  • Psychologische veiligheid gaat over interpersoonlijke veiligheid, het gaat over de subtiele interactie tussen mensen in een groep, die bijvoorbeeld maakt dat je geen tegenspraak durft te geven.
Psychologische veiligheid wordt gedefinieerd als de omstandigheid dat teamleden zich comfortabel genoeg voelen om zich uit te spreken en daarbij risico’s te nemen. In psychologisch veilige werkomgevingen durven mensen elkaar aan te spreken op gedrag en verschillen van mening. Interpersoonlijke veiligheid gaat over tegenspraak durven geven, omdat je niet bang bent voor de consequenties.

 

Lees en kijk meer over (het stimuleren van) een veilige werkomgeving

Timothy Clark heeft de vier fasen van psychologische veiligheid beschreven.
Klik hier voor de samenvatting.

Amy Edmondson heeft deze TED-talk gehouden over het bouwen van een psychologisch veilige werkomgeving:
Building a psychologically safe workplace.

In Trouw verscheen op 9 september 2021 dit interview met Jaap Paauwe, Emeritus hoogleraar Organisatie en HRM aan de Tilburg University over het belang van Psychologische veiligheid en Zelfreflectie van de leidinggevende.

Heb je interesse om in jouw organisatie het Systeemlab als organisatieontwikkelingsinterventie in te zetten of wil je er meer over weten?

Persoonlijk leiderschap
Zelfkennis is een onmisbare basis voor leiderschap. Maak het plezierig om aan je persoonlijk leiderschap te werken en ontwikkel compassie voor alle keren dat het niet lukt. We nodigen je uit om onze oefeningen uit te proberen om paradoxen te hanteren en je lichaamsbewustzijn te vergroten.
Inclusief Leidinggeven
Hoe belangrijk en noodzakelijk ook, in de praktijk blijkt inclusief werken niet eenvoudig. Ondanks alle integere intenties blijken oude patronen, zoals het bekende opzoeken of gelijkgestemden selecteren, hardnekkig. Verdiep je daarom in onze achtergrondinformatie en handvatten.
Leiderschap vanuit moreel kompas
Leiderschap vanuit je moreel kompas betekent in essentie ‘het goede doen’ in situaties waarin ieder besluit dat je neemt, hoe dan ook schade oplevert. Verdiep je verder in morele besluitvorming en de ethiek van leiderschap aan de hand van ons magazine Do the right thing.
Leidinggeven in opgaves
Samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaves heeft implicaties voor leiderschap. In opgavegerichte netwerksamenwerking is het leiderschap gedeeld.