Persoonlijk leiderschap

Zelfkennis is een onmisbare basis voor leiderschap.

Maak het plezierig om aan je persoonlijk leiderschap te werken en ontwikkel compassie voor alle keren dat het niet lukt. We nodigen je uit om onze oefeningen uit te proberen om paradoxen te hanteren en je lichaamsbewustzijn te vergroten.

Paradoxen / Polariteiten hanteren

Als leidinggevende in turbulente tijden heb je je te verhouden tot vele ogenschijnlijke tegenstellingen, zoals:

  • Praktisch/Pragmatisch versus Strategisch
  • Dienen/volgen versus Bepalen/sturen
  • Zakelijk versus Persoonlijk
  • Diversiteit versus Eenvormigheid
  • Eigenheid versus Aanpassen
  • Scherpte versus Harmonie
  • Mono versus Integraal

Welke resoneert? Welke paradoxen ervaar je zelf nog meer?

Het kan nieuwe inzichten opleveren wanneer je eens bewust om een voor jou relevante paradox/polariteit heen cirkelt met behulp van een oefening, die we de Neutraliteitsdans noemen.
Hiermee onderzoek je wat van waarde is in elk van de polen van een ogenschijnlijke tegenstelling en ervaar je hoe deze tegenstelling kan vervagen naarmate je meer afstand neemt. Het letterlijk vergroten van je perspectief geeft ruimte om andere dingen te zien of om de dingen anders te zien.

Klik hier voor deze neutraliteitsdans. 

Je lichaamsbewustzijn vergroten

In de westerse wereld zijn we eerder wandelende hoofden dan dat we contact hebben met wat er in ons lichaam gebeurt. Daar zit echter veel wijsheid in besloten. Je kunt je lichaam zien als thuisbasis, als kompas, als verbinder.
Daarnaast: je moet je eerst veilig voelen in jezelf om psychologische veiligheid aan anderen te kunnen bieden.
Door je lichaamsbewustzijn te versterken, vergroot je deze eigen, innerlijke veiligheid.

Drie leiderschapsassen

Wij onderscheiden drie leiderschapsassen die je als leidinggevende belichaamt.
In deze geleide meditatie nodigen we je uit om stil te staan bij deze drie assen en ze te ervaren.

Embodied leadership

Verdiep je hier in een artikel van onze collega Dorian van der Kooij over Embodied leadership.

Yoga-oefeningen

Vergroot je lichaamsbewustzijn met behulp van yoga-oefeningen.
Onze collega Nelleke Pronk begeleidt je in deze filmpjes bij een serie laagdrempelige yoga-oefeningen.

Inclusief Leidinggeven
Hoe belangrijk en noodzakelijk ook, in de praktijk blijkt inclusief werken niet eenvoudig. Ondanks alle integere intenties blijken oude patronen, zoals het bekende opzoeken of gelijkgestemden selecteren, hardnekkig. Verdiep je daarom in onze achtergrondinformatie en handvatten.
Leiderschap vanuit moreel kompas
Leiderschap vanuit je moreel kompas betekent in essentie ‘het goede doen’ in situaties waarin ieder besluit dat je neemt, hoe dan ook schade oplevert. Verdiep je verder in morele besluitvorming en de ethiek van leiderschap aan de hand van ons magazine Do the right thing.
Een Veilige Omgeving stimuleren
Voorbeelden van ongewenst en intimiderend gedrag op de werkvloer zijn volop in het nieuws. Psychologische, of sociale, veiligheid is de parapluterm. Maar wat verstaan we daaronder en hoe draag je als leider bij aan een veilige werkomgeving?
Leidinggeven in opgaves
Samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaves heeft implicaties voor leiderschap. In opgavegerichte netwerksamenwerking is het leiderschap gedeeld.