Inclusief Leidinggeven

Hoe belangrijk en noodzakelijk ook, in de praktijk blijkt inclusief werken niet eenvoudig.

Ondanks alle integere intenties blijken oude patronen, zoals het bekende opzoeken of gelijkgestemden selecteren, hardnekkig. Verdiep je daarom in onze achtergrondinformatie en handvatten.

Luister, lees en kijk jezelf bewuster

Artikelen en video’s over Inclusie

Beluister in deze podcast van De Volkskrant een interview van Kustaw Bessems met Abigail Norville, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees dit artikel van Juliet Bourke en Andrea Titus over het belang van inclusief leiderschap en hoe je een inclusief leider wordt: Why inclusive leaders are good for organizations, and how to become one.

In deze animatie wordt uitgelegd hoe onze unconscious bias werkt. Hoe snel we via shortcuts besluiten nemen en hoe deze veel vaker gebaseerd zijn op deze bias dan op een rationele afweging.

Chimamanda Ngozi Adichie hield deze TED-talk over The danger of a single story.

Accenture maakte deze video over haar Diversity & Inclusion campagne.

In deze indrukwekkende boodschap van Artsen zonder Grenzen (december 2022) laten zij eerlijk zien hoe weinig inclusief zij waren in hun communicatie en fondenwerving tot nu toe.
Ook tonen zij commitment dit vanaf nu anders en meer divers en inclusief te gaan doen.

Persoonlijk leiderschap
Zelfkennis is een onmisbare basis voor leiderschap. Maak het plezierig om aan je persoonlijk leiderschap te werken en ontwikkel compassie voor alle keren dat het niet lukt. We nodigen je uit om onze oefeningen uit te proberen om paradoxen te hanteren en je lichaamsbewustzijn te vergroten.
Leiderschap vanuit moreel kompas
Leiderschap vanuit je moreel kompas betekent in essentie ‘het goede doen’ in situaties waarin ieder besluit dat je neemt, hoe dan ook schade oplevert. Verdiep je verder in morele besluitvorming en de ethiek van leiderschap aan de hand van ons magazine Do the right thing.
Een Veilige Omgeving stimuleren
Voorbeelden van ongewenst en intimiderend gedrag op de werkvloer zijn volop in het nieuws. Psychologische, of sociale, veiligheid is de parapluterm. Maar wat verstaan we daaronder en hoe draag je als leider bij aan een veilige werkomgeving?
Leidinggeven in opgaves
Samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaves heeft implicaties voor leiderschap. In opgavegerichte netwerksamenwerking is het leiderschap gedeeld.