Opgavegericht samenwerken

Opgavegericht samenwerken

Opgavegericht samenwerken Voor effectief samenwerken aan opgaven Opgavegericht werken kent eigen dynamieken en paradoxen. Zeker als het werken aan de opgave vraagt om betrokkenheid en samenwerking van verschillende organisaties. Alle betrokken partijen zijn...
Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Organisatieontwikkeling Voor wendbare organisaties Doordat de context verandert, veranderen de organisatieopgaven en ontstaat de noodzaak om opnieuw koers te bepalen, wendbaarder en innovatiever te worden en op andere manieren samen te werken. Veel organisaties zitten...
Team ontwikkeling

Team ontwikkeling

Teamontwikkeling Voor krachtige en effectieve teams Topteams halen betere resultaten, benutten diversiteit ten volle, zijn innovatiever en hebben meer werkplezier. Allerlei factoren zijn van invloed op het teamfunctioneren: bijvoorbeeld veranderingen in de...
Leiderschaps ontwikkeling

Leiderschaps ontwikkeling

Leiderschaps ontwikkeling Voor impactvol leiderschap De maatschappelijke vraagstukken worden complexer, morele dilemma’s ingewikkelder. De noodzaak voor een inclusieve en veilige werkomgeving groter. Hoe blijf je als leider staan in deze turbulente tijden, hoe blijf...
Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling Voor het versterken van professioneel vakmanschap Of het nu gaat om ambtelijk vakmanschap, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, adviesvaardigheid of effectiever beïnvloeden: we maken graag een in company programma op maat. Hierbij verdiepen...