Opgavegericht samenwerken

Voor effectief samenwerken aan opgaven

Opgavegericht werken kent eigen dynamieken en paradoxen. Zeker als het werken aan de opgave vraagt om betrokkenheid en samenwerking van verschillende organisaties. Alle betrokken partijen zijn probleemeigenaar en delen het leiderschap. Opgavegericht samenwerken kan alleen als je aan de opgavetafel open durft te zijn over de belangen, behoeften, mandaat en (on)mogelijkheden van de organisatie die jij vertegenwoordigt. In dergelijke samenwerkingsverbanden spelen altijd een aantal paradoxen.

Zo is er de noodzaak om tijd te nemen voor een heldere opgaveformulering en het definiëren van mandaat en spelregels versus de noodzaak van direct in actie komen. Er is de dubbele loyaliteit: het eigen (organisatie)belang (en dat van de achterban) versus het opgavebelang (maatschappelijk vraagstuk). Er is vaak de behoefte aan zichtbare en snelle verantwoording over resultaten (politiek scoren) versus de noodzaak om de tijd te nemen voor samen zoeken en te investeren in de relatie. Dit vraagt balanceren, goede procesbegeleiding en aandacht voor het lerend vermogen.

We begeleiden zowel netwerk-/ samenwerkingsverbanden als de implementatie van opgavegericht werken binnen organisaties. We ontwikkelden hiervoor een diagnose-instrument en een toolbox voor ondersteuning van de verschillende fasen in opgavegericht samenwerken.

Meer lezen? Klik door naar een

Uw opgavegerichte samenwerking in beeld brengen? Klik voor een diagnose door naar het