Leiderschaps ontwikkeling

Voor impactvol leiderschap

De maatschappelijke vraagstukken worden complexer, morele dilemma’s ingewikkelder. De noodzaak voor een inclusieve en veilige werkomgeving groter. Hoe blijf je als leider staan in deze turbulente tijden, hoe blijf je in verbinding met je eigen moreel kompas? Goed leidinggeven aan anderen begint altijd met goed leidinggeven aan jezelf. In leiderschapsontwikkeling starten we daarom met persoonlijk leiderschap, bij de drijfveren, kwaliteiten en waarden, vormende ervaringen, strategieën.

We plaatsen leiderschapsontwikkeling altijd in de context van de organisatie (de opgave/ambitie). Leiderschap staat immers niet op zichzelf, je dient de doelen van jouw organisatie. En dat doe je niet alleen, maar in samenspel met anderen. Mensen in beweging krijgen, belangentegenstellingen overbruggen, balans vinden tussen eigen belang en collectief belang, werken vanuit de opgave, om in het hier-en-nu antwoord te kunnen geven op de uitdagingen van morgen.

Door ons te verdiepen in de context en kenmerken van de organisatie en haar opgaven, laten we onze programma’s en interventies aansluiten bij wat nodig en passend is. Dicht op de persoon (met diepgang, gericht op authenticiteit en verbindend vermogen), dicht op de inhoud (welke opgave staat centraal) en dicht op de praktijk (concreet en toepasbaar in het werk).

Meer lezen? Klik door naar een