Leiderschap in turbulente tijden

We leven in turbulente tijden. De maatschappelijke vraagstukken worden complexer. De morele dilemma’s ingewikkelder. Het appèl op inclusie en diversiteit groter. De roep om een veilige werkomgeving luider. De huidige systemen piepen en kraken. 

Wat vraagt dit van leiderschap? Hoe blijf je als leider staande in deze turbulentie? 
Op onze inspiratiekaart Leiderschap in turbulente tijden beschrijven we de kenmerken van leiderschap in turbulentie en werken we vijf thema’s uit. 

Hieronder vind je per thema extra bronnen en aanvullende informatie of handvatten.

09 januari 2023

 

Persoonlijk leiderschap 

Zelfkennis is een onmisbare basis voor leiderschap.

Maak het plezierig om aan je persoonlijk leiderschap te werken en ontwikkel compassie voor alle keren dat het niet lukt. We nodigen je uit om onze oefeningen uit te proberen om paradoxen te hanteren en je lichaamsbewustzijn te vergroten.

09 januari 2023

 

Inclusief leidinggeven

Hoe belangrijk en noodzakelijk ook, in de praktijk blijkt inclusief werken niet eenvoudig.

Ondanks alle integere intenties blijken oude patronen, zoals het bekende opzoeken of gelijkgestemden selecteren, hardnekkig. Verdiep je daarom in onze achtergrondinformatie en handvatten. 

09 januari 2023

 

Leiderschap vanuit moreel kompas

Leiderschap vanuit je moreel kompas betekent in essentie ‘het goede doen’ in situaties waarin ieder besluit dat je neemt, hoe dan ook schade oplevert.

Verdiep je verder in morele besluitvorming en de ethiek van leiderschap aan de hand van ons magazine 'Do the right thing'.

09 januari 2023

 

Een veilige omgeving stimuleren

Voorbeelden van ongewenst en intimiderend gedrag op de werkvloer zijn volop in het nieuws.

Psychologische of sociale veiligheid zijn de paraplutermen. Maar wat verstaan we daaronder en hoe draag je als leider bij aan een veilige werkomgeving?

09 januari 2023

 

Leidinggeven in opgaves

Samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaves heeft ook implicaties voor leiderschap.

Lees hier meer over de waarde van conflict en opgavegericht tegenwerken.